Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Регресійний аналіз. Дисперсійний аналіз. Ранговий аналіз), страница 19

Однофакторный дисперсионный анализ

ИТОГИ

Группы

Счет

Сумма

Среднее

Дисперсия

Строка 1

6

560

93,3333

13,46667

Строка 2

6

516

86

14

Строка 3

6

475

79,1667

32,96667

Дисперсионный анализ

Источник вариации

SS

df

MS

F

P- Значение

F критическое

Между группами

602,33

2

301,167

14,950

0,0002684

3,68232

Внутри групп

302,166

15

20,1444

Итого

904,5

17

У таблиці Дисперсионный анализ Fр=14,95, Fкритичне=3,68, отже, за критерієм Фішера вплив фактора відстані від центра міста на ефективність заповнення готелів є значущим.

Питання і завдання до розділу 8

1  Задача дисперсійного аналізу, його мета.

2  Умови проведення дисперсійного аналізу.

3  Як обчислити загальну дисперсію. Що вона характеризує?

4  Як обчислити між групову (факторну) дисперсію. Що вона характеризує?

5  Як обчислити внутрішньо групову (залишкову) дисперсію. Що вона характеризує?

        6  Який критерій використовують для перевірки гіпотези про рівність факторної й залишкової дисперсії?

Лабораторна робота

Тема. Однофакторний дисперсійний аналіз

При дослідженні впливу дії фактора A (рівень освіти) на випадкову величину X (рівень зарплати співробітників фірми) проведена серія експериментів. Припустивши, що результати спостережень в експериментах є вибірками з нормальної генеральної сукупності або сукупностей з однаковими дисперсіями, необхідно при рівні значущості  визначити чи впливає фактор освіти на рівень зарплати співробітників фірми на підставі наступних даних.

Варіант

1

Освіта

Зарплата співробітників

Вища

3300   3100   2500   2200    1900   1900

Середня спеціальна

2400   1900   2000    1900   1800   1700

Середня

2100   1700   1900    1800   1700    1700

2

Освіта

Зарплата співробітників

Вища

2700   3000   2600   2000    1900   1900

Середня спеціальна

2200   2000   2000    1800   1600   1700

Середня

2100   2000   1900    1600   1700    1700

3

Освіта

Зарплата співробітників

Вища

2200   3100   2600   2000    1600   1700

Середня спеціальна

2600   2100   2000    1500   1800   1700

Середня

1800   1300   1900    1800   1700    700

4

Освіта

Зарплата співробітників

Вища

4200   3000   2800   2000    1700   1900

Середня спеціальна

1600   1800   2000    1900   1300   1700

Середня

1600   1900   1900    1800   1500    1700

5

Освіта

Зарплата співробітників

Вища

3200   3000   2600   2000    1900   1900

Середня спеціальна

2600   2000   2000    1900   1800   1700

Середня

2000   2000   1900    1800   1700    1700


9 РАНГОВИЙ АНАЛІЗ