Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 32

Таблиця 6.4 – Позначення і найменування показників виробничо-господарської діяльності підприємств

Позначення показника

Найменування показника

y1

Продуктивність праці, тис.грн/люд.

y2

Індекс зменшення собівартості продукції

y3

Рентабельність

x1

Трудомісткість одиниці продукції

x2

Питома вага робочих у складі ППР

x3

Питома вага покупних виробів

x4

Коефіцієнт змінності обладнання, змін

x5

Премії та винагороди на одного

робітника ППР, тис. грн

x6

Питома вага втрат від браку,%

x7

Фондовіддача активної частини ОПФ

x8

Середньорічна чисельність ППР, чол.

x9

Середньорічна вартість ОПФ, млн. грн

x10

Середньорічний фонд заробітної плати ППР


Таблиця 6.5 – Вхідні дані для розрахунків

y1

y2

y3

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

1

9,4

62

10,6

0,23

0,62

0,4

1,35

0,88

0,15

1,91

7394

39,53

14257

2

9,9

53,1

9,1

0,43

0,76

0,19

1,39

0,57

0,34

1,68

11586

40,41

22661

3

9,1

56,5

23,4

0,26

0,71

0,44

1,27

0,7

0,09

1,89

7801

37,02

14903

4

5,5

30,1

9,7

0,43

0,74

0,25

1,1

0,84

0,05

1,02

6371

41,08

12973

5

6,6

18,1

9,1

0,38

0,72

0,02

1,23

1,04

0,48

0,88

4210

42,39

6920

6

4,3

13,6

5,4

0,42

0,68

0,06

1,39

0,66

0,41

0,62

3557

37,39

5736

7

7,4

89,8

9,9

0,30

0,77

0,15

1,38

0,86

0,62

1,09

14148

101,7

26705

8

6,6

76,6

19,1

0,37

0,77

0,24

1,35

1,27

0,5

1,32

15118

81,32

28025

9

5,5

32,3

6,6

0,34

0,72

0,11

1,24

0,68

1,2

0,68

6462

59,92

11049

10

9,4

199

14,2

0,23

0,79

0,47

1,4

0,86

0,21

2,3

24628

107,3

45893

11

5,7

90,8

8

0,41

0,71

0,2

1,28

0,45

0,66

1,43

1948

80,83

36813

12

5,2

82,1

17,5

0,41

0,79

0,24

1,33

0,74

0,74

1,82

18963

59,42

33956

13

10,0

76,2

17,2

0,22

0,76

0,54

1,22

1,03

0,32

2,62

9185

36,96

17016

14

6,7

37,1

12,9

0,31

0,79

0,29

1,35

0,96

0,39

1,24

6391

37,21

11688

15

9,4

51,6

13,2

0,24

0,70

0,56

1,2

0,98

0,28

2,03

6555

32,87

12243