Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 25

Якщо Zр < Zкр.одностороннє – приймаємо гіпотезу Н0;

            Zр > Zкр.одностороннє – приймаємо гіпотезу Н1.

Вибираємо в пакеті Анализ данных Двухвыборочный Z–тест для средних.

Двухвыборочный z-тест для средних

Переменная 1

Переменная 2

Среднее

Известная дисперсия

Наблюдения

Гипотетическая разность средних

Z

P(Z<=z) одностороннее

z критическое одностороннее

P(Z<=z) двухстороннее

z критическое двухстороннее

Z відповідає  Zр , що розраховане за даними вибірками,критическое одностороннее – використовують для задач, що відповідають випадку (5.15)  (Zкр.одностороннє); z критическое двухстороннее – використовують для задач, що відповідають випадку (5.14)  (Zкр.двостороннє).

5.5.4 Перевірка гіпотези про рівність середніх
 при зв'язаних вибірках

Призначення: перевірка рівності середніх двох генеральних сукупностей, з яких витягнуті дві вибірки, за умови, що вибірки пов'язані. Наприклад, значення якихось параметрів до й після лікування, значення твердості сталі до і після загартування та ін.

Обидві вибірки витягнуті із сукупності, що має нормальний розподіл. Дані незалежні. Вибірки пов'язані.

Критеріальне значення обчислюється за формулою

Це t – розподіл Стьюдента з k=N-1 ступенями вільності.

Правила вибору правильної гіпотези аналогічні 5.5.1 (таблиця 5.2).

Пакет Анализ данных Парный двухвыборочный t-тест для средних.

Приклад. При дослідженні згортання крові до і після лікування вимірювали рівень фібриногену.  Чи мала дана терапія вплив на активність тромбоцитів? Рівень значущості a=0,05.

До лікування

1

1,3

1,4

0,9

1,2

1,8

1,1

1,1

0,7

0,8

Після лікування

0,9

1,3

1,0

0,8

1,1

1,6

0,9

0,9

0,6

0,6

Висуваємо гіпотези:

Н0 :  ,           Н1 :    .

Парный двухвыборочный t-тест для средних

Переменная 1

Переменная 2

Среднее

1,13

0,97

Дисперсия

0,102333333

0,093444444

Наблюдения

10

10

Корреляция Пирсона

0,941947543

Гипотетическая разность средних

0

df

9

t-статистика

4,706787243

P(T<=t) одностороннее

0,000554759

t критическое одностороннее

2,262158887

P(T<=t) двостороннее

0,001109517

t критическое двостороннее

2,685010259

Як видно з таблиці, tр=4,707,  t кр= 2,685. Оскільки tр > tкр, приймаємо гіпотезу Н1.

Висновок: Дана терапія впливає на активність тромбоцитів.

5.5.5 Порівняння вибіркової середньої (з генеральної нормальної сукупності) із заданим а

Будуємо випадкову величину, що має розподіл Стьюдента

,

з N-1 ступенями вільності, де N – розмір вибірки, S – середнє квадратичне відхилення.

1 Випадок перевірки гіпотез

 Н0:       ,  H1:    .            

Якщо |р |<t кр.двостороннє         приймаємо     H0        ,

|р |> t кр.двостороннє     приймаємо     H1        .

2 Перевіряємо гіпотези

Н0:        ,  H1:    .

При заданому рівні значущості α знаходимо tкр.правостороннєз рівняння

.

 – однобічна (правостороння) критична точка.

Якщо  р <, приймаємо H0 :      .

Якщо  р >, приймаємо H1    .

3  Перевіряємо гіпотези

Н0:        ,  H1:    .

При заданому рівні значущості α знаходимо tкр.лівосторннє з рівняння