Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 27

Чи свідчать ці дані про відмінність відбивної здатності фарби?

14 Один із методів кількісного аналізу міри спрацювання шини полягає у вимірюванні глибини проникнення щупа в певному місці шини. Є підозра, що поява значної частки дисперсії вимірювань пов’язана з діями контролерів. Щоб виділити із загальної дисперсії вимірювань зазначену частину, двом контролерам запропонували провести по 12 вимірювань в одній і тій самій точці шини. Результати вимірювань наведено нижче:

Контролер  X

121

121

126

130

127

131

127

124

125

119

126

123

КонтролерY

120

129

128

136

117

138

124

119

136

136

134

132

Чи істотно відрізняються дисперсії вимірювань, проведених різними контролерами?

15 На виробництві електричні лічильники, що мають обертовий диск, були відрегульовані так, що їх робота стала синхронною з роботою стандартного лічильника. Перевірка 10 лічильників, яка полягала у визначенні їхньої сталої за допомогою точних ватметрів і секундомірів, дала такі результати:

Номер

лічильника

Значення

сталої

Номер

лічильника

Значення

сталої

1

0,983

6

0,988

2

1,002

7

0,994

3

0,998

8

0,991

4

0,996

9

1,005

5

1,003

10

0,986

Стандартний лічильник характеризує стала 1,000. Чи можна відхилення від стандарту розглядати як випадкові, чи, навпаки, результати свідчать про те, що сталі відрегульованих лічильників систематично відрізняються від сталої стандартного лічильника? Відповісти на це запитання, перевіривши гіпотезу про те, що 10 вимірювань утворюють вибірку, одержану з нормального розподілу з середнім 1,000.

16 Маса пакунка з природним барвником має становити
50 кг, а дисперсія розсіювання маси не повинна перевищувати 0,01 кг2. При обстеженні 10 пакунків одержано такі результати, (маса в кг): 50,10; 50,07; 49,93; 49,81; 49,70; 49,76; 50,08; 50,18; 49,79; 51,02. Чи свідчать наведені дані, що зазначені вимоги виконуються?

17 Подані нижче дані характеризують твердість 14 зразків сплаву в умовних одиницях: 12,1; 13,7; 11,0; 11,6; 11,9; 13,4; 12,2; 12,5; 11,9; 11,5; 12,9; 13,0; 10,5; 11,7. Припустимо, що твердість сплаву розподілена нормально. Чи можна вважати, що параметр А нормального розподілу дорівнює 12,0?

18 На верстаті-автоматі виробляється однакова продукція. Критичним розміром виробів є зовнішній діаметр. Після налагодження  верстата відібрали 20 виробів. При цьому виявилося, що вибіркова дисперсія розміру зовнішнього діаметра становить 0,84 мм2.  Через певний проміжок часу з метою контролю точності роботи верстата (і, за потреби, для його налагодження) добирається вибірка обсягом 15 виробів. Виявилося, що вибіркова дисперсія, обчислена за нею, дорівнює
1,07 мм2. Чи свідчать наведені дані про зміну точності роботи верстата?

19 На комп’ютері моделюється нормально розподілена випадкова величина. Реалізація вибірки цієї випадкової величини: 2,41; 2,25; 2,10; 2,53; 1,96; 1,31; 2,32; 2,66. Чи можна стверджувати, що вибірку одержано з нормального розподілу з середнім 2,5?

Вказівка. Скористатися критерієм Стьюдента, спочатку сформулювавши відповідну задачу перевірки статистичних гіпотез.

20 Нижче наведені дані про вимірювання нерівностей поверхні з регулярним профілем (одного й того самого зразка чистоти) за допомогою подвійних  мікроскопів.

Мікрос-коп 1

0,8

2,0

3,1

3,5

2,1

1,70

0,9

1,1

3,3

Мікрос-коп 2

0,7

2,1

3,1

0,9

3,6

2,7

0,8

4,7

0,3

4,1

2,8

0,6