Аналіз даних: Навчальний посібник (Розділи: Предмет курсу. Основні задачі. Випадкові величини. Нормальний розподіл і основні розподіли, пов'язані з ним), страница 23

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями

Переменная 1

Переменная 2

Среднее

3

4

Дисперсия

2,5

2,5

Наблюдения

5

5

Объединенная дисперсия

2,5

Гипотетическая разность средних

0

df

8

t-статистика

-1

P(T<=t) одностороннее

0,173296754

t критическое одностороннее

1,85954832

P(T<=t) двухстороннее

0,346593507

t критическое двухстороннее

2,306005626

Як видно з таблиці, Excel дозволяє отримати всю необхідну інформацію для розв’язання поставленої задачі. Пояснимо, що df–  кількість ступенів вільності, t-статистика – розраховане значення tр, tкритическое одностороннее – відповідно , t критическое двухстороннееtдвост. кр..

Обираємо t критическое двухстороннее – для випадку 1, t критическое одностороннее – для випадків 2 та  3.

Приклад. Є мережа аптек. Протягом місяця проводилася реклама препарату. Необхідно перевірити гіпотезу про те, що середнє  збільшення реалізації в аптеках при рекламуванні перевищує 3000 грн із рівнем значущості α=0,05.

            Обсяг реалізації за місяць, тис.грн

1

2

3

4

5

6

7

8

До реклами

13

23

12

11

24

34

32

18

Після реклами

20

24

11

17

28

34

39

24

1  Перевірити, чи можна вважати значення розподілів нормальним. Будемо використовувати наближений критерій 

Обчислюємо:

=20,875,      =24,625,

Δабс1=7,375,(СРОТКЛ(<діапазон>),

 Δабс2=6,78,

 

 

Перевіряємо умову

<  ,     

      0,029<0,14 ,                       0,048<0,14.

Умови виконуються, отже, вибірки підкоряються нормальному закону розподілу.

2    Перевіряємо гіпотезу про рівність дисперсій:

   

Fкр  знаходимо з рівняння ; α/2=0,025.

Використовуємо Сервис Анализ данных Двухвыборочный F-тест.

Отримаємо такі дані:

Двухвыборочный F-тест для дисперсии

Переменная 1

Переменная 2

Среднее

24,625

20,875

Дисперсия

81,69642857

79,55357143

Наблюдения

8

8

df

7

7

F

1,026936027

P(F<=f) одностороннее

0,48646589

F критическое одностороннее

4,99

Fp = 1,0269 , Fкр= 4,99 . Оскільки Fp < Fкр , приймаємо гіпотезу Н0,  дисперсії рівні.

            3 Використовуючи Сервис Анализ данных– Двухвыборочный t-тест з одинаковыми дисперсиями, перевіряємо гіпотези

H0:  =  -3;  H1:  -3. 

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями

Переменная 1

Переменная 2

Среднее

20,875

24,625

Дисперсия

79,55357143

81,69642857

Наблюдения

8

8

Объединенная дисперсия

80,625

Гипотетическая разность средних

3

df

14

t-статистика

0,167

P(T<=t) одностороннее

0,077467216

t критическое одностороннее

1,76

P(T<=t) двухстороннее

0,154934432

t критическое двухстороннее

2,145

Як бачимо з таблиці t p=0,167, t кp.двост=2,145. Оскільки tp< , то середні значення рівні.

Висновок. Можна вважати, що середній обсяг реалізації збільшився на 3 тис. грн.

5.5.2 Перевірка гіпотези про рівність середніх при
нерівних дисперсіях (малі вибірки)