Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 7

Ψі

V

n

ni/nv

Kn

Ne i

Nei/Ne

KN

gе,

Qs

0,022

16,565

580

0,2

1,1

17,30

0,12

1,6

431,2

62,11

0,022

33,13

1160

0,4

1,01

37,45

0,26

1,37

339

    52,86

0,022

49,695

1740

0,6

0,96

63,32

0,44

1,28

301,06

52,91

0,022

66,26

2320

0,8

0,95

97,76

0,68

1,11

258,35

52,58

0,022

82,8

2898

1

1

143,59

1

1

245

58,60

0,022

91,05

3188

1,1

1,05

171,63

1,2

1

257,25

71,57

Ψі

V

n

ni/nv

Kn

Ne i

Nei/Ne

KN

gе,

Qs

0,032

16,565

580

0,2

1,1

24,94

0,14

1,8

485,1

100,74

0,032

33,13

1160

0,4

1,01

52,74

0,29

1,4

346,43

76,07

0,032

49,695

1740

0,6

0,96

86,26

0,47

1,2

282,24

67,57

0,032

66,26

2320

0,8

0,95

128,34

0,7

1,1

256,025

68,40

0,032

82,8

2898

1

1

181,82

1

1

245

74,21

0,032

91,05

3188

1,1

1,05

213,69

1,17

1

257,25

83,28

 


Рисунок 4 – Економічна характеристика

9. Робимо побудову економічної характеристики автомобіля для заданих дорожніх умов (рис.4).

10. За графіком економічної характеристики автомобіля проводимо аналіз його роботи: визначаємо найбільш економічну швидкість руху, ділянки підвищених витрат палива в зонах великих і малих швидкостей руху, встановлюємо максимально можливі швидкості руху залежно від дорожніх опорів.

3 ПРОЕКТУВАННЯ  ОСНОВНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТОМОБІЛЯ

3.1 Трансмісія

3.1.1 Зчеплення

Приймаємо однодискове багатопружинне зчеплення з периферійним розміщенням пружин і креслимо його кінематичну схему (рис. 5).

Обчислюємо середній радіус тертя Rср, м:

                                     ,                   (3.1)

де   β = 1,75...2,5 – коефіцієнт запасу зчеплення;

  Мк max  – максимальне значення крутого моменту двигуна   Н–м;

  p0 = 0,15...0,30 МПа – тиск на фрикційну накладку;

  μ= 0,25...0,35 – коефіцієнт тертя фрикційних поверхонь;

  z – кількість поверхонь тертя  (в однодискових зчеплень z = 2);

  К = b/Rср = 0,375.. .0,630 – коефіцієнт ширини фрикційної накладки.

Рисунок 5. Кінематична схема фрикційного однодискового зчеплення.

Із зростанням  Мк max значення К  збільшується;

 – ширина фрикційної накладки.

Зовнішній діаметр фрикційної накладки становить:

Обчислену величину D округляємо згідно з існуючими правилами і порівнюємо із значеннями, наведеними в ГОСТ 1786–88 (табл.5 додаток 4).

Приймаємо Dд=350 мм. За стандартом визначаємо і внутрішній діаметр d=200 мм.

Дійсне значення середнього радіуса тертя:

                                         ;            (3.2)

                                      

Нормальна сила, яка діє на поверхні тертя,

                                       ;        (3.3)

                                    

У цьому випадку для полегшення керування зчепленням доцільно збільшити кількість поверхонь тертя або запроектувати підсилювач.