Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 9

де    β  – коефіцієнт запасу зчеплення;

Мкmax – максимальний крут­ний момент двигуна;

       uk1 – передавальне число першої передачі;

Для першої передачі:

Аналогічно знаходимо Мрозр для решти передач.

      Таблиця          -  Розрахунковий крутний момент

Мрозр1 , Нм

Мрозр2 , Нм

Мрозр3 , Нм

Мрозр4 , Нм

6281,4

4066,38

2589,7

1686,06

β – кут нахилу зубців шестерень (на шестернях коробок передач вантажних  автомобілів β = 20...30о);

z – кількість зубців шестерні, що розглядається;

y – коефіцієнт форми зуба (для косозубих шестерень значення „у” вибираємо із таблиці 6 (додаток 4), за приведеною кількістю зубців);

                                                      ,                 (3.12)

                                           ;    Y=0.114

Аналогічно знаходимо Y для всіх Zпр:

Zпр1

Zпр2

Zпр3

Zпр4

Zпр5

Zпр6

Zпр7

Zпр8

Zпр9

Zпр10

24

50

19

50

24

45

32

40

40

32

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

0.114

0.145

0.105

0.145

0.114

0.142

0.123

0.136

0.136

0.123

 


b – ширина шестерні біля основи зуба (b = 20…25 мм для вантажних автомобілів);

kσ – допустимі напруги згину біля основи зуба з урахуванням ступеня його навантаження (табл. 7 додаток 4).

Для Z1 :

                     

Аналогічно знаходимо модулі зубців шестерень решти передач і заносимо їх у таблицю. Одержані значення модуля зубців округлюємо до найближчого за ГОСТ 9563–60 (СТ СЕВ 310–76, табл. 8 додаток 4).

   Таблиця       - Модулі зубців

m1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

 m9

 m10

   5

   4

  5.5

  3.5

  5.5

   4

   4

   4

3

3.5

Міцність зубців шестерень перевіряємо за контактними напругами:

                ,    (3.13)

де  β – кут нахилу  зубців;

Р – колове зусилля, знайдене виходячи зі значень крутного моменту, що передається валом шестерні, Н;

Е – модуль поздовжньої пружності матеріалу (для сталі Е = 210 ГПа);

 – довжина лінії зачеплення;

r01, r02 – радіуси  первинних кіл відповідних шестерень;

α = 20 ° – кут зачеплення шестерень.

Значення σст мають знаходитися в межах 1000...2500 МПа – для косозубих.

За обчисленим значенням модуля зубців, знаходимо розміри шестерень привода проміжного вала та першої передачі, відстань між осями валів і орієнтовно габаритні розміри коробки передач (приймаючи, що ширина всіх шестерень однакова, а ширина вмикаючих пристроїв наближається до ширини двох шестерень).    

                   

                                                                                    

 ;      

  ;