Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 3

Таким чином, отримавши в результаті розрахунку Ne max і n Ne max та прийнявши їх за 100%, можемо розрахувати й графічно побудувати зовнішню швидкісну характеристику для двигуна проектованого автомобіля.

На графік також наносимо криву крутного моменту двигуна, кожну точку якої визначаємо за формулою

,   Нм        .                                   (2.4)

Таблиця 2 – Залежність крутного моменту від ефективної потужності                       

Ne

28,43

68,58

112,1

145,5

167,3

0

Mкр

469

565

616

600

551

0

Криву питомої витрати палива для двигуна будуємо на підставі таких даних:

        Таблиця 3 – Залежність питомої витрати палива від частоти обертання

n

580

1160

1740

2320

2898

3188

%

20

40

60

80

100

110

gе

269,5

245

232,75

232,75

245

274.4

%

110

100

95

95

100

112

За 100% питомої витрати палива при 100% n приймаємо для дизельного двигуна 240 - 250 г/кВт×год.

Годинну витрату палива для кожного значення частоти обертання колінчастого вала двигуна підраховуємо за формулою:

   кг/год                         (2.5)

      Таблиця 4 – Годинна витрата палива 

gе

269,5

245

232,75

232,75

245

274,4

Ne

28,43

68,58

112,07

145,5

167,3

0

GТ

7,66

16,8

26,08

33,87

40,98

0

 


Рисунок 1 – Зовнішня швидкісна характеристика

2.3 Визначення передавальних чисел трансмісії автомобіля

Передавальне число головної передачі визначаємо за умови забезпечення заданої максимальної швидкості руху автомобіля Vmax при максимальній кутовій швидкості обертання ωemax колінчастого вала, вищих передачах у коробці передач та роздавальній коробці.

Вищі передачі приймаємо за базовим автомобілем, або користуючись наступним:

- для вантажних автомобілів із дизельними двигунами остання (вища) передача пряма:

Прийнявши значення iкв визначаємо передавальне число головної передачі за виразом

;                              (2.6)

Передавальне число першої передачі i1коробки передач визначається з необхідності подолання автомобілем найбільшого опору дороги

,                       (2.7)

Передавальне число першої передачі визначаємо з умови забезпечення можливості рухатися з мінімальною швидкістю:

.                                  (2.8)

де ωemin – мінімальна кутова швидкість колінчастого валу двигуна, яку приймаємо в розрахунках ωemin = 80 рад/с.

Число ступенів коробки передач знаходимо залежно від діапазону коробки DK  рівного відношенню передавальних чисел крайніх передач:

                                           ;                    (2.9)

                                       

Статистичні дані кількості передач залежно від діапазону DK наведені у таблиці 4 (додаток 4). Отже коробка передач 5-ти ступінчата.

У випадку, коли остання передача пряма, передавальні числа проміжних передач знаходимо за виразом

                                          ,               (2.10)

де j – порядковий номер проміжної передачі;

nкількість передач.

Таблиця 5 – Передавальні числа коробки передач

5,7

3,69

2,39

1,55

1

Максимальне передавальне число трансмісії

,                                           (2.11)

де iк max = iк1 – передавальне число першої передачі;

iдк max – максимальне передавальне число додаткової коробки передач . За відсутності додаткової КП iдк max =1.