Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 4

Необхідно перевірити його за умовою зчеплення ведучих коліс автомобіля з поверхнею дороги:

            (2.12)

37,62<105,8  - умова виконується.

2.4. Розрахунок і побудова динамічної характеристики  автомобіля

Динамічною характеристикою автомобіля називають графічно виражену залежність динамічного чинника від швидкості руху автомобіля на різних передачах.

Динамічний фактор являє собою відношення надлишкової дотичної сили тяги до сили ваги автомобіля:

,                                (2.13)

де Рк — дотична сила тяги автомобіля;

Рв — сила опору повітря;

Gа — сила ваги автомобіля з вантажем.

Величина динамічного фактора залежить від характеру протікання кривої моменту двигуна, що крутить, передавального числа трансмісії, швидкості руху автомобіля і його маси.

Із метою одержання даних для побудови динамічної характеристики автомобіля проводимо ряд розрахунків у наступній послідовності:

1. Задаємося рядом значень частот обертання колінчастого вала — 20, 40, 60, 80, 100 і 110%  від  n Ne max

2. Для обраних частот обертання колінчастого вала двигуна підраховуємо величини швидкостей автомобіля на кожній передачі за формулою, км/год:

               .                          (2.14)

             Таблиця 6 – Швидкість автомобіля на відповідній передачі

ni

Швидкість автомобіля на відповідній передачі

V1

V2

V3

V4

V5

580

2,906

4.49

6.93

10.687

16.56

1160

5,812

8.978

13.86

21.37

33.13

1740

8,718

13.47

20.79

32.06

49.69

2320

11.62

17.96

27.72

42.75

66.26

2898

14.52

22.43

34.63

53.39

82.8

3188

15.97

24.675

38.097

58.74

91.05

3. Визначаємо розмір дотичної сили тяги по передачах

, Н.                (2.15)

Розмір Мкр при кожному значенні частоти обертання колінчастого вала визначаємо за раніше побудованою зовнішньою швидкісною характеристикою двигуна.

Таблиця 7 – Дотична сила тяги на відповідній передачі

Mкр

            Дотична сила тяги на відповідній передачі

Рk1

Рk2

Рk3

Рk4

Рk5

469

29994

20417

12576

8157

5262

565

36134

24597

15151

9826

6340

616

39396

26817

16518

10713

6911

600

38373

26121

16089

10434

6732

551

35239

23987

14776

9582

6182

4. Підраховуємо значення сили опору повітря для швидкостей руху автомобіля, що відповідають вихідним значенням частоти обертання колінчастого вала двигуна за формулою

, H.                              (2.16)

Таблиця 8 – Сила опору повітря на відповідній передачі

Mкр

            Сила опору повітря на відповідній передачі

Рb1

Рb2

Рb3

Рb4

Рb5

469

2,71

6,48

15,43

36,7

88,18

565

10,85

25,9

61,73

146,75

352,71

616

24,42

58,31

138,89

330,29

793,59

600

43,39

103,65

246,92

587,23

1410,83

551

67,75

161,67

385,37

916,3

2203,1

0

81,96

195,65

466,4

1108,77

2663,99

5. Визначаємо розмір динамічного чинника для кожної швидкості на всіх передачах за формулою (17), отримані дані заносимо в таблицю

            .                                 (2.17)