Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 11

Для інших пар шестерень розраховуємо аналогічно, результати заносимо до таблиці.

   Таблиця        - Статичне навантаження на парах шестерень

Z1 і Z, МПа

Z3 і Z4   , МПа

Z5 і Z6  , МПа           

Zі  Z8 , МПа

Z9 і Z10, МПа

σст

906,5

1109,87

541

344

356

3.1.3 Карданна передача

На першому етапі проектування карданної передачі вибираємо її схему, кількість карданних валів та тип шарнірів, після чого креслимо її кінематичну схему (рис. 7).

Рисунок 7.  Кінематична схема карданної передачі без проміжного вала.

Для карданної передачі визначаємо внутрішній і зовнішній діаметри валів, виходячи з критичної частоти обертання  ωкр,

ωкр = Кзап ωmax

де     Кзап = І,2...2,0 – коефіцієнт запасу;

ωmax = (1,1...1,2)(ωдmax/uкmin) – максимально можлива при русі автомобіля частота обертання  карданного вала;

ωдmax=334 c-1 – максимальна частота обертання колінчастого вала двигуна;

uкmin=1 – мінімальне передавальне число коробки передач.

                         ;

       

Знаючи значення    ωкр, с–1 та вибравши величину внутрішнього діаметра вала d (d=85мм) із ГОСТ 13758–89 (табл. 9, додаток 4), знаходимо зовнішній діаметр D із виразу:

                                   ,               (3.14)

де  D, d – відповідно зовнішній та внутрішній діаметри карданного вала;

Lb=1300мм – довжина карданного вала (відстань між шарнірами),мм (значення Lb визначаємо із компонувальної  схеми автомобіля).

  ;                       мм

Обчислену величину  D округляємо до найближчої більшої, після чого перевіряємо міцність вала на кручення  за виразом:

                                                     (3.15)

де    Мрозр – розрахунковий крутний момент;

                                            (3.16)

де    β  – коефіцієнт запасу зчеплення;

Мкmax – максимальний крут­ний момент двигуна;

uk1 – передавальне число першої передачі;

                                             

[τ] = 100 – 300 МПа.

Кут закручування вала, град,

                                                (3.17)

де G – модуль зсуву матеріалу  (для сталі G = 80 ГПа);

Iр –полярний момент інерції перерізу для порожнистого вала:

                                     .                   (3.18)

                        

                          

Кут закручування не перевищує 6о на кожний метр довжини, отже карданна передача розрахована вірно.

3.1.4 Головна передача

Спочатку вибираємо тип і конструктивні особливості головної передачі та креслимо її кінематичну схему (рис. 8).

Рисунок  8 – Кінематична схема одинарної головної передачі

Потім визначаємо основні параметри і розміри конічної пари шестерень (кількість зубців, модуль, габаритні розміри). Кількість зубців шестерень обчислюємо за передавальним числом u0, знайденим у тяговому розрахунку, прийнятої кінематичної схеми і мінімальною кількістю зубців ведучої шестерні (Ζ = 5...11 – менші значення – для вантажних автомобілів). Приймаємо Z1=7.

                                                  .           (3.19)

                                                 

Модуль зубців шестерень за більшим радіусом становить

                                  ,                    (3.20)

де    Mрозр – розрахунковий момент на ведучій шестерні, 

 ;

β1 = 30...45° – кут нахилу спіралі зуба  ведучої шестерні;

y – коефіцієнт форми зуба відповідно до приведеної кількості зубців (табл. 7)

                                         ,               (3.21)

де δ – половина кута при вершині первинного конуса ведучої шестерні

Для пари конічних шестерень δ становить:

 ,           (3.22)

Ζ12 – кількість зубців   відповідно ведучої та веденої шестерень;

L = 90...150 мм – довжина твірної конуса;

 - довжина зуба (найчастіше );

                                 

σ – напруга згину зуба (σ = 420. ..550 МПа , менші значення при консольному кріпленні вала ведучої шестерні).

      

                      ,       (3.23)

де Р – умовне колове зусилля, що діє на середньому радіусі;