Компонування автомобіля МАЗ 5549 та визначення його повної маси, колісної формули й осьових навантажень. Тяговий розрахунок та визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Проектування основних функціональних елементів автомобіля, страница 2

ψmax –  максимальний коефіцієнт опору дороги, який задасться у вихідних даних, повинен враховувати подолання автомобілем максимальних підйомів, закладених у стандартах.

Автомобіль приймаємо неповнопривідний.

             1.3 Вибір шин

Вибір шин проводиться за максимальним навантаженням на колесо. Навантаження на колесо передньої осі Gк1 для всіх автомобілів визначають за формулою

                                .                 (1.5)

Навантаження на одне заднє колесо вантажного автомобіля залежить від колісної формули автомобіля і визначається за виразом:

4x2, 6x6                 ;               (1.6)

;

.

Обираємо шини згідно з Держстандартом 5513–75 "Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов и троллейбусов".

Виписуємо зі стандарту:

- позначення шини       300–508Р(ІІ,ООН20);  

- максимальне навантаження на  шину Gк max=25,51 кН;

- зовнішній діаметр шини без навантаження D=1080 мм;

- статичний радіус rcm=505 мм;

- посадковий діаметр шини d=508 мм;

- допустима швидкість руху Vmax.= 27,8  м/с.

Динамічний радіус rd та радіус кочення колеса rк із достатньою точністю приймаємо рівним статичному радіусові rст , наведеному в стандарті, тобто вважаємо, що rd rк   rст .

У подальших розрахунках користуємось поняттям радіус колеса rк, вважаючи, що для визначення параметрів динаміки автомобіля – це динамічний радіус rd, а параметрів кінематики – це радіус кочення колеса rк..

Із достатньою точністю радіус колеса rкможливо визначити за виразом

,

де d  – діаметр обода;

D   – зовнішній діаметр колеса без навантаження;

λz – коефіцієнт вертикальної деформації.

Для шин тороїдних – λz, = 0,85...0.87;

2 ТЯГОВИЙ РОЗРАХУНОК ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЯГОВО–ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ

2.1 Розрахунок потужності й частоти обертання колінчастого вала двигуна автомобіля

Потужність Ne двигуна, необхідна для руху цілком навантаженого автомобіля зі сталою максимальною швидкістю Vmax у заданих дорожніх умовах визначаємо за формулою

    ,                 (2.1)

де   —сила ваги автомобіля з вантажем, Н;

Vmax=23м/с=82,8км/год максимальна швидкість руху автомобіля на прямій передачі в заданих дорожніх умовах, км/год;

Ψ=0,027 — приведений коефіцієнт дорожнього опору ;

К =0,7 коефіцієнт обтічності автомобіля. Для вантажних автомобілів приймаємо 0,6...0,75 Нс2/см4;

F – площа лобового опору автомобіля підраховується за формулою:

,

де Н – габаритна висота автомобіля, м;

В – колія, м ;

ηтр — механічний К.К.Д. трансмісії приймаємо для режиму максимальної швидкості рівним 0,85...0,90.

При проектуванні для забезпечення необхідного динамічного чинника в області середніх експлуатаційних швидкостей руху визначаємо максимальну потужність двигуна за формулою

                                                                                             (2.2)

Частота обертання колінчастого вала двигуна, що відповідає максимальній потужності, визначається коефіцієнтом оборотності двигуна ηn, рівним відношенню частоти обертання колінчастого вала двигуна до відповідної швидкості руху автомобіля

, звідси                       (2.3)

.

Для вантажних автомобілів коефіцієнт оборотності hn приймаємо рівним у межах 30 – 40 відповідно до  прототипу автомобіля та розрахункової максимальної потужності двигуна.

2.2 Розрахунок і побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна

Для дизельних автомобільних чотиритактних двигунів з обмежувачем залежність ефективної потужності і частоти обертання колінчастого вала у відсотках приймаємо:

      Таблиця 1 – Залежність ефективної потужності від частоти обертання

n

580

1160

1740

2320

2898

3188

%

20

40

60

80

100

110

Ne

28,43

68,58

112,1

145,5

167,3

0

%

17

41

67

87

100

0