Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 3

Uпл=Ur+Un = 439825+1001195 = 1441020 ваг

Uф=Ur+Un = 417444+1006030 = 1423474 ваг                       

∑Рф= ∑Рr+ ∑Р n = 24128,3+51818,6 = 75946,9  т. тон

∑Рпл= ∑Рr+ ∑Р n = 24981+52229,1 = 77210,1  т. тон

ρст=∑Рr/ Ur;

ρст0 = 24981/439825*1000 = 56,79 т/ваг

ρст1 = 24128,3/417444*1000  = 57,8 т/ваг

Висновок: Обсяг перевезень вантажів у фактичному періоді порівняно з планом зменшився на 1263,2 тис. тон або на 1,64%. Це було викликано зменшенням навантаження та приймання вантажів на 3,4% та 0,79% відповідно.

Негативну тенденцію також має показник “Робота дороги у вагонах”, який у фактичному періоді зменшився на 17546 ваг або на 1,2%. На зменшення цього показника вплинуло зменшення кількості навантажених вагонів. Позитивно на роботу дороги у вагонах вплинуло збільшення кількості прийнятих вагонів.

Збільшення середньостатичного навантаження на 1,7% було викликано тим, що зменшення навантаження вантажів (3,4%) відбувається повільніше ніж зменшення кількості навантажених вагонів (5,1%).

Факторний аналіз обсягових показників роботи залізниці

SPlприв=S Al +SPl  = 12970+6670 = 19640 млн. т-км

DSPlприв (SPl) =DSPl;                      DSPlприв (SPl) = 12750,2-12970= -219,8млн.ткм

DSPlприв (SАl)= DSАl;                      DSPlприв (SАl)= 6592,6-6670=-77,4млн.ткм

Перевірка:

DSPlприв=DSPlприв (SPl)+ DSPlприв (SАl); DSPlприв= -219,8-77,4 = -297,2млн.ткм

DSPl (SP)=DSP* lван0;         DSPl (SP)= -1,2632*167,9832= -212,19637млн.ткм ≈

 -212,1964

DSАl (SА)=DSА* lпас0;      DSАl (SА)= -1,4867*76,8509= -114,2542млн.пас-км

DSPl (lван)= Dlван*SP1;        DSPl (lван)= -0,10012*75,9469= -7,6038036млн.ткм ≈-7,6023

DSАl (lпас)=D lпас*SА1;       DSАl (lпас)= 0,432*85,3047= 36,8516млн.пас-км

Проміжна перевірка:

DSPl =SPl1-SPl0=DSPl (SP)+ DSPl (lван)

DSPl = 12750,2-12970= -212,1964+ (-7,6023)= -219,7987млн.ткм ≈ -219,8 млн. т- км.

DSАl=SАl1-SАl0=DSАl (SА)+ DSАl (lпас)

Проміжна перевірка:

        DSАl= 6592,6-6670= -114,2542+36,8516= -77,4026 млн.пас-км

Зміна середньої дальності вантажних перевезень (метод структурних змін):

l*ван= lван0м γ1ванм+ lван0пр γ1ванпр;

l*ван= 170*0,857745+152*0,142254= 167,43925км

Абсолютна зміна середньої дальності у залежності від зміни структури вантажообігу за видами сполучення:

Dlван(γван м; γван пр) =  l*ван- lван0

Dlван(γван м; γван пр)= 167,43925-167,9832= -0,54395км

у залежності від зміни дальності перевезення вантажів за видами сполучення:

Dlван(lван м; lван пр) =  lван1- l*ван; 

Dlван(lван м; lван пр) = 167,8831-167,43925= 0,44385км 

Проміжна перевірка:

Dlван= lван1 -lван0=Dlван(lван м; lван пр)+ Dlван(γван м; γван пр);      

Dlван= 167,8831-167,9832= -0,54395+0,44385= -0,1001км

Висновок: У звітному періоді порівняно з базовим вантажообіг знизився на 219,8 млн. т-км; під впливом зміни обсягу перевезень він знизився на 212,1964 млн. т-км, під впливом скорочення середньої дальності перевезення вантажів вантажообіг зменшився на 7,6023 млн. т-км.

Пасажирообіг у звітному періоді також знизився на 77,4026 млн. пас-км. на його зменшення вплинули фактори:

·зменшення кількості пасажирів (вплив 114,2542 млн. пас-км);

·збільшення середньої дальності перевезення пасажирів (вплив 36,8516 млн. пас-км).

Середня  дальність вантажних перевезень скоротилась на 0,1001 км; під впливом зміни структури вантажних перевезень за видами сполучень вона зменшилась на 0,54395 км. а під впливом зміни дальності перевезень за видами сполучень збільшилась на 0,44385 км.

Вплив простих факторів на зміну складного показника:

DSPl (lван м; lван пр) =  SP1*Dlван(lван м; lван пр);

DSPl (lван м; lван пр) =  75,9469*0,44385= 33,709031млн.т-км

DSPlприв(lван м; lван пр) ≈ 33,7090млн.ткм

DSPl (γван м; γван пр)= SP1*Dlван(γван м; γван пр);

DSPl (γван м; γван пр)= 75,9469*( -0,54395 )= - 41,311316млн.ткм

DSPlприв (γван м; γван пр)=  ≈ -41,3113млн.ткм

DSPlприв(lван м; lван пр) =DSPl (lван м; lван пр) ;