Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 6

Δ Пл= Пл1- Пл0= ΔПл(Sл)+ ΔПл(β)+ ΔПл(Qбр);

Δ Пл= 930215,52-940207,59= (-9425,64)+18813,06+(-19379,49)= -9992,07т-км

Висновок: Продуктивність локомотиву фактично порівняно з планом зменшилась на 9992,07 т-км бр/лок. На це вплинули такі фактори як:

·  зменшення середньодобового пробігу локомотиву, що зменшило продуктивність локомотиву на 9425,64 т-км бр/лок;

·  зниження середньої маси поїзда брутто – продуктивність локомотиву зменшилась на 19379,49 т-км бр/лок;

збільшення коефіцієнту допоміжного лінійного пробігу – продуктивність локомотиву.

Факторний аналіз продуктивності локомотива та використання експлуатаційного парку локомотивів

∑Plбр=∑ Plе+∑ Plт;

∑ Plт=q*(∑ Plе/ Рдин нав)*(1+ αнав);

∑ Plт0= 23,9*(13220/57,16)*(1+0,802)= 9960,7473 млн.ткм

∑ Plт1= 23,4*(13453,2/56,21)*(1+0,79)= 10024,9197 млн.ткм

∑Plбр0= 13220+9960,7473= 23180,747 млн.ткм

∑Plбр1= 13453,2+10024,9197= 23478,12 млн.ткм

Ме=∑Plбр/365*Пл;

Ме0= 23180,747/(365*940207,59)= 67,547 лок.

Ме1= 23478,12/(365*930215,52)= 69,149 лок.

а) скорегувати експлуатаційний парк локомотивів на фактичний обсяг перевезень, брутто

Ме*= Ме0*I∑Plбр;

Ме*= 67,547*1,01276= 68,416 лок.

б) зміна експлуатаційного парку локомотивів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності локомотива

ΔМе(∑Plбр)= Ме*- Ме0;

ΔМе(∑Plбр)= 68,416-67,547= 0,869 лок.

ΔМе(Пл)= Ме1- Ме*;

ΔМе(Пл)= 69,149-68,416= 0,735 лок.

в) частка (ступінь) впливу кожного з факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотива

σПл(Sл)= Δ Пл(Sл)/ ΔПл;

σПл(Sл)= -9425,64/-9992,07= 0,9433

σПл(β)= Δ Пл(β)/ ΔПл;

σПл(β)= 18813,06/-9992,07=- 1,8828

 σПл(Qбр)= Δ Пл(Qбр)/ ΔПл;

σПл(Qбр)= -19379,49/-9992,07= 1,9395

г) відхилення експлуатаційного парку локомотивів за факторами продуктивності

ΔМе(Sл)= ΔМе(Пл)* σПл(Sл);

ΔМе(Sл)= 0,735*0,9433 = 0,6933 лок.

ΔМе(β)= ΔМе(Пл)* σПл(β);

ΔМе(β)= 0,735*(-1,8828) = -1,3839 лок.

ΔМе(Qбр)= ΔМе(Пл)* σПл(Qбр);

ΔМе(Qбр)= 0,735*1,9395 = 1,4255 лок.

д) перевірка

ΔМе(Пл)= ΔМе(Sл)+ ΔМе(β)+ ΔМе(Qбр);

ΔМе(Пл)= 0,6933 + (-1,3839) + 1,4255 = 0,7349 ≈ 0,735 лок.

ΔМе= Ме1 –Ме0= ΔМе(∑Plбр)+ ΔМе(Sл)+ ΔМе(β)+ ΔМе(Qбр);

ΔМе= 69,149-67,547 = 1,602 = 0,869+0,6933+(-1,3839)+1,4255=1,604 лок.

Висновок: Розрахувавши обсяг перевезень у т-км брутто за планом та фактично, спостерігаємо зниження обсягу перевезень на 297,373 т-км брутто, що призвело до зменшення експлуатаційного парку локомотивів на 2 локомотиви. Цей показник свідчить про негативний вплив на зміну експлуатаційного парку локомотивів.

 На експлуатаційний парк локомотивів вплинули показники: середньодобовий пробіг локомотива, коефіцієнт допоміжного лінійного пробігу та середня вага вантажного поїзда. Під сумісним впливом цих факторів експлуатаційний парк локомотивів збільшується на два локомотиви.


3 Аналіз продуктивності праці

Таблиця 3.1- Аналіз продуктивності праці

Показник

Значення

Відхилення від плану

За планом

План, скорег. на факт. обсяг перев.

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне, %,ВП

Чисельність експл. Штату, чол.

39252

39103

39004

-248

99,368

у т.ч. залежний від обсягу перевезень

10429

10280

10205

-224

97,852

Обсяг перевезень, прив. ткм, тис.

26310000

-

25935400

-374600

98,576

Продукт. праці, тис. прив. ткм/чол.

670,284

663,259

664,942

-5,342

99,203

Чнз=Че-Чз;

Че*=Чнз0+Чз0*І∑Рlприв; = 10280+(39252-10429)=39103

І∑Рlприв= ∑Рlприв1/ ∑Рlприв0;

Ппр*=∑Рlприв1/Че*; = 663,2586 тис. прив т-км/чол.

∑Рlприв=2*∑Аl+∑Рl.

Умовне вивільнення чи залучення працівників у зв’язку зі зміною обсягу приведеної роботи та у  зв’язку зі зміною продуктивності праці