Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 4

DSPlприв (γван м; γван пр)= DSPl (γван м; γван пр)

Проміжна перевірка:

DSPl=SPl1-SPl0=DSPl (SP)+ DSPl (lван)= DSPl (SP)+ DSPl (lван м; lван пр)+ DSPl (γван м; γван пр)

DSPl= 12750,2-12970= -212,1964+(-7,6023)= -212,1964+

+ (-41,4113)+33,7090 ≈ -219,8млн.ткм

Таблиця 1.4 - Факторний аналіз обсягу перевезень залізниці у приведених тонно-кілометрах, млн.

Найменування факторів

Кількісна оцінка впливу факторів на результ-ний показник, (+,-)

Пасажирообіг, у т.ч.:

-77,40

Кількість перевезенних пасажирів

-114,2542 ≈ -114,25

Середня дальність перевезення пасажирів

36,8516 ≈ 36,85

Вантажообіг, у т.ч.

-219,80

Кількість перевез-х вантажів

-212,1964 ≈ -212,20

Середня дальність перевезення вантажів, у т.ч.:

-7,6023 ≈ -7,60

Дальність перевезення вантажів за видами сполучення

33,7090 ≈ 33,70

Структура перевезення вантажів за видами сполучення

-41,3113 ≈ -41,30

Вплив усіх первинних факторів разом

-297,20

Для  показника, що аналізується, маємо:

DSPlприв=DSАl (SА)+ DSАl (lпас)+ DSPl (SP)+ DSPl (lван м; lван пр)+ DSPlприв (γван м; γван пр);

DSPlприв= -114,25+36,85+(-212,2)+33,7+(-41,3)= -297,2 млн. т-км

Висновок: У фактичному періоді порівняно з планом спостерігається скорочення обсягу викликано негативним впливом зниження тарифного вантажообігу та пасажирообігу.

Факторний аналіз роботи залізниці у вагонах

ΔU=Δ Ur+ ΔUп

Ur= ∑ Pr/ρст

ΔUr(∑ Pr)= ∑ Pr1/ ρ0ст -∑ Pr0/ ρ0ст;

ΔUr(∑ Pr)= 24128,3/56,79 - 24981/56,79= -15,01497 тис. ваг.

ΔUr(ρст)= ∑ Pr1/ ρ1ст -∑ Pr1/ ρ0ст;

ΔUr(ρст)= 24128,3/57,8- 24128,3/56,79= -7,42418 тис. ваг.

Перевірка:

ΔUr= ΔUr(∑ Pr)+ ΔUr(ρст);

ΔUr= -15,01497+(-7,42418)= -22,43915 тис. ваг.

ΔU= U1- U0= Δ Ur+ ΔUп;

ΔU = 417444-439825 = -22381 ваг = -22,381 т. Ваг

Висновок: На основі вище наведених розрахунків можна зробити висновок, що обсяг перевезень вантажів зменшився на 1263,2 тис. т (на 1,64%). Це було викликано зменшенням навантаження: приймання вантажів відповідно на 852,7 т. тон та на 410,5 тис. тон.

Обсяг роботи дороги в вагонах зменшився на 17546 ваг (на 1,2%0. На це вплинули такі чинники: зменшення навантаження вагонів (на 22381 ваг) та збільшення приймання навантажених вагонів (на 4835 ваг).

В свою чергу на зниження обсягу вантаження вагонів вплинуло зменшення  вантаження вантажів на 15,01497 тис. ваг, а також зниження середньостатичного навантаження, що призвело до зменшення вантаження вагонів на 7,42418 тис. ваг.

2 Аналіз ефективності використання основних засобів та рухомого складу

Таблиця 2.1- Аналіз показників фондовіддачі

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

3295409

4215480

920071

127,92

2.Обсяг перевезень, прив. ткм, млн.

19640

19342,8

-297,2

98,5

3.Доходи від перевезень, тис. грн.

458758,71

449010,408

-9748,3

97,88

4.Фондовіддача (натур. показник), прив. ткм/грн.

5,96

4,589

-1,371

76,99

5.Фондовіддача (варт. показник), грн./грн.

0,139

0,107

-0,032

76,98

Висновок: У фактичному періоді порівняно з планом обсяг перевезень зменшився на 1,5%, середньорічна вартість основних виробничих фондів збільшилась на 27,92%. Це зумовило зниження фондовіддачі у натуральному виразі на 23,01%.

Доходи від перевезень знизились на 2,12%. Це зумовило зниження фондовіддачі у вартісному вираження на 23,02%.