Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 2

∑Априм==∑Аlприм/lпас прим;               ∑Априм0= 2955/42= 70,3571 млн. пас.

                                                           ∑Априм1= 2518,3/39= 64,5717 млн.

ван=∑Рl/∑Р;                                    ван= 12970/77,2101= 167,9832 км

пас=∑Аl/∑А;                                   пас=6670/86,7914= 76,8509 км

γвані=∑Рі/∑Р*100%;                       γпасі=∑Рі/∑Р*100%                       

Kr =( (S Plе/ SPl) -1)*100%

Kr 0 = ( (13220/12970)-1)*100%= 1,93 %                      

Kr1= ( (13453,2/12750,2)-1)*100%= 5,514 %

Висновок: У фактичному періоді порівняно з планом спостерігається негативна тенденція зменшення вантажообігу та обсягу перевезення вантажів, відповідно на 219,8 млн. т-км та на 77,4 млн. пас-км. також негативним зниженням середньої дальності перевезень вантажу; у структурі вантажних перевезень зростає питома вага більш короткого сполучення – місцевого; експлуатаційний вантажообіг зменшився на 1,8%. Це викликало зростання коефіцієнту розриву між тарифними та експлуатаційними т-км і відповідно зменшується прибуток від перевезень. Пасажирообіг у фактичному періоді порівняно з планом  зменшився на 22,6% (це негативна тенденція). Зменшення пасажирообігу було викликано зменшенням середньої дальності перевезення пасажирів на 0,1%. У структурі перевезень пасажирів зростає питома вага прямого та місцевого сполучення.

Таблиця 1.2 - Аналіз виконання плану вантажообігу за важливішими видами                вантажів

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

Структура вантажообігу,%

Зміна у стр-рі ван-обігу (+-)%

 План

Факт

Абс (+-)

Відн % ВП

 План

Факт

Вантажообіг тарифн. ткм, млн. усього

12970

12750,2

-219,8

98,3

100

100

-

у т.ч. за видами вантажів:        

кам`яне вугілля

2101,1

1887

-214,1

89,8

16,19

14,8

-1,39

нафтопродукти

1673,1

1925,3

252,2

115,1

12,9

15,1

2,2

руда

1854,7

1389,8

-464,9

74,9

14,3

10,9

-3,4

чорні метали

817,1

892,5

75,4

109,2

6,3

6,9

0,6

мінерал. будівельні

2425,4

2256,8

-168,6

93,1

18,7

17,7

-1

хлібні

531,8

484,5

-47,3

91,1

4,1

3,8

-0,3

інші

3566,8

3914,3

347,5

109,7

27,5

30,7

3,2

Висновок: Тарифний вантажообіг фактично порівняно з планом зменшився на 219,8 млн. т-км або на 1,7%. Це було викликано зміною у структурі вантажообігу у таких видах вантажів: кам’яне вугілля, руда, мінерали будівельні, хлібні види. За цими факторами вантажообіг зменшився відповідно на 214,1; 464,9; 168,6 та 47,3 млн.  т-км.

Таблиця 1.3- Аналіз виконання плану перевезення вантажів

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Обсяг перевезення вантажів, тис. тонн, у т.ч:

77210,1

75946,9

1263,2

98,36

Вантаження вантажів

24981

24128,3

-852,7

96,6

Приймання вантажів

52229,1

51818,6

-410,5

99,21

2.Робота дороги у вагонах,

у т.ч:

1441020

1423474

-17546

98,8

Вантаження вагонів

439825

417444

-22381

94,9

Приймання нав-х вагонів

1001195

1006030

4835

100,5

3.Середньостатичне навантаження, т/ваг.

56,79

57,8

1,01

101,7