Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 9

Зміна загальних доходів від перевезень у залежності від обсягу перевезень у приведених тонно-кілометрах та середньої доходної ставки за 10 приведених тонно-кілометрів

ΔД(∑ Plприв)0∑ Plприв0;

ΔД(∑ Plприв)= 458,7499*0,9849-458,7499= -6,927 млн.грн.

ΔД(dприв)10* І∑ Plприв;

ΔД(dприв)= 449,0078-458,7499*0,9849= -2,815млн.грн.

Перевірка:

ΔД= Д10= ΔД(∑ Plприв)+ ΔД(dприв);

ΔД= 449,0078-458,7499= -9,7421 млн. грн.

Зміна загальних доходів від перевезень у залежності від вантажообігу, пасажирообігу, середніх доходних ставок від вантажних та пасажирських перевезень, структури перевезень за видами руху

ΔД(∑ Pl)= Д0ван∑ Pl0ван;

ΔД(∑ Pl)= 402,2905*0,9831-402,2905= -6,7987млн.грн.

 ΔД(∑ Аl)= Д0пас∑ Аl0пас;

ΔД(∑ Аl)= 56,45938*0,9884-56,45938= -0,6549млн.грн.

ΔД(dван)1ван0ван* І∑ Pl;

ΔД(dван)= 382,557-402,2905*0,9831= -12,935млн.грн.

ΔД(dпас)1пас0пас* І∑ Аl;

ΔД(dпас)= 66,4508-56,45938*0,9884= 10,646млн.грн.

Вплив структурних змін

ΔД(γприв)= ΔД(dприв)  - (ΔД(dван)+ ΔД(dпас));

ΔД(γприв)= -2,815+12,935-10,646= -0,526млн.грн.

Перевірка:

ΔД= Д10= 449,0078-458,7499=-9,7421млн.грн.

ΔД= ΔД(∑ Pl)+ ΔД(∑ Аl)+ ΔД(dван)+ ΔД(dпас);

ΔД= -6,7987-0,6549-12,935+10,646= -9,7426млн.грн.

Висновки: У фактичному періоді порівняно з планом доходи від  перевезень знизились на 9,7426 млн. грн. Під впливом  зменшення вантажообігу доходи зменшились на 6,7987 млн. грн. Під впливом зниження пасажирообігу вони знизились на 0,6549 млн. грн. А під впливом зниження середньої доходної ставки на вантажні перевезення доходи зменшились на 12,935 млн. грн., а за рахунок  зміни доходної ставки на пасажирські перевезення — збільшились на            10,646 млн. грн.

Зниження доходів — це негативний фактор, так як  він відповідно спонукав збитки на підприємстві, що  пов’язано з тим, що доходи не перевищили витрати.Таблиця 5.2 – Розрахунок впливу головних факторів на середню доходну Савку та доходи від пасажирських перевезень

Види сполучень

За планом

Фактично

Стук. пасажирообігу, %

Пасажирообіг, млн.. пас-км

Доходи,

тис. грн.

Сер. дох. ставка, коп./10 пас-км

Пасажирообіг, млн.. пас-км

Доходи,

тис. грн.

Сер. дох. ставка, коп./10 пас-км

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приміське

2955

7,1511

2,42

2518,3

6,0691

2,41

44,3

38,2

Місцеве

275

2,48298

9,029

296,7

2,7658

9,322

4,12

4,5

Пряме

3440

6,8253

13,612

3777,6

57,6159

15,252

51,58

57,3

Всі сполучення

6670

56,45938

8,46

6592,6

66,4508

10,076

100,0

100,0

Продовження таблиці 5.2

Зміна структури

Відхил. дох. ставки від середньої за планом

Зміна доходної ставки

Вплив зміни

Структури пасажирообігу на

Дох. ставки за видами спол на

середню дох. ставку

доходи,

тис. грн.

середню дох. ставку

доходи,

тис. грн.

10

11

12

13

14

15

16

-6,1

-6,05

-0,01

0,36905

2432,999

-0,00382

-25,18372

0,38

0,862

0,293

0,0032756

21,5947

0,1318

86,89047

5,72

6,792

1,64

0,388502

2561,2383

0,93972

6195,1981

-

-

1,616

0,7608276

5015,832

0,94908

6256,90