Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 7

ΔЧ(∑Plприв)=Ч*-Ч0;                        ΔЧ(∑Plприв)= 39103-39252= -149чол.

 ΔЧ(Ппр)1-Ч*;                            ΔЧ(Ппр)= 39004-39103= -99чол.

Перевірка: ΔЧ=Ч10= ΔЧ(∑Plприв)+ΔЧ(Ппр)= 39004-39252=-149-99= -248чол.

ΔПпр(∑Plприв)=Ппр*-Ппр0;

ΔПпр(∑Plприв)= 663,259-670,284= -7,025 т.прив.ткм/чел.        

ΔПпр(Ч)=Ппр1- Ппр*;

ΔПпр(Ч)= 664,942-663,259 = 1,683 т.прив.ткм/чел.

Перевірка:

ΔПпр=Ппр1-Ппр0= ΔПпр(∑Plприв)+ ΔПпр(Ч)

ΔПпр= 664,942-670,284= -7,025+1,683= -5,342 т.прив.ткм/чел.

Висновки: Чисельність експлуатаційного штату робітників фактично порівняно з планом зменшилась на 50 чоловіків (-149+99). Це зумовлено зменшенням загально обсягу перевезень, що вплинуло на зменшення чисельності на 149 чол, а також зміна продуктивності праці, що також зменшує чисельність на 99 чол.

Аналіз фонду оплати праці

З/пл0= 180 грн.                             З/пл1= 190 грн.

ФОП=Че*З/П*12

ФОП0= 39252*180*12= 84784,32 т.грн.

ФОП1= 39004*190*12= 88929,12т.грн.

Δ ФОП= ФОП1- ФОП0;

1) Δ ФОП(Ч)= ΔЧ* З/пл0;      Δ ФОП(Ч)= 12*(-248)*180= -535,68т.грн.

    Δ ФОП(З/пл)= ΔЗ/пл*Ч1;    Δ ФОП(З/пл)= 12*10*39004= 4680,48т.грн.

    Перевірка:

Δ ФОП= ФОП1- ФОП0= Δ ФОП(Ч)+ Δ ФОП(З/пл);

 Δ ФОП=  88929,12-84784,32= -535,68+4680,48= 4144,8т.грн.

2) ФОП*=ФОП0з*I∑ Plприв+ ФОП0 нз;

   ФОП0з= З/плз0з0*12; 

   ФОП0з= 180*10429*12= 22526,64 т.грн.

   ФОП0нз=180*28823*12=62257,68 т.грн.

   ФОП*= 22526,64*0,9857+62257,68= 84462,189 т.грн.

ΔФОПотн=ФОП1-ФОП*; 

ΔФОПотн= 88929,12-84462,189= 4466,931т.грн.

ΔФОПотн(Ч)=[Че1-(Чз0* I∑ Plприв+Чнз0)]*З/пл0*12;

ΔФОПотн(Ч)=[(39004-( 10429*0,9857+28823)]*180*12 )= -213,5490 т.грн.

ΔФОПотн(З/пл)=(З/пл 1-З/пл0)*Че1*12;

ΔФОПотн(З/пл)= (190-180)*39004*12= 4680,48т.грн.

Перевірка:

ΔФОПотн= ΔФОПотн(Ч)+ ΔФОПотн(З/пл);

ΔФОПотн= -213,590+4680,48= 4466,89 т.грн.

Висновки: У фактичному періоді порівняно з планом абсолютне відхилення ФОП становило 4144,8 тис. грн, але порівняно з планом перевищення ФОП у фактичному періоді порівняно з “правом” становить 4466,89 тис. грн. Перевитрата ФОП відбувається за рахунок росту рівня середньої заробітної плати на 10 грн, розмір перевитрати – 4608,24 тис. грн, відносна економія пов’язана зі скороченням штату, а саме незалежної частини. 

4 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Таблиця 4.1- Виконання плану експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абсолютн(+-)

Відносне%ВП

1. Експлуатаційні витрати, тис. грн, у т.ч.

629142,9

747041,2

117898,3

118,74

залежні від обсягу перевезень

193776,01

236065,02

42289,01

121,82

незалежні від обсягу перевезень

435366,89

510976,18

75609,29

117,37

2. Обсяг перевезень у привед. ткм, тис

19640000

19342800

-297200

98,49

3. Собівартість перевезень, коп./10 привед. ткм

32,03

38,62

6,59

120,57

Висновки: У фактичному періоді порівняно з планом обсяг перевезень знизився на 1,51%, експлуатаційні витрати збільшились на 18,74%. Це призвело до збільшення собівартості на 20,57%. Це негативний фактор.

Порівняння індексів експлуатаційних витрат, приведених ткм, та собівартості перевезень:

IЕ= 747041,2/629142,9= 1,187        I∑ Plприв= 19342800/19640000= 0,985   

         Iс= 38,62/32,03= 1,205

Умова оптимальності:

I∑ Plприв > IЕ ;

Iс <1.

Індекси собівартості у частині залежних та незалежних витрат:

Iс з= IЕ з/ I∑ Plприв

Iс з= 1,2182/0,985= 1,237 

Iс нз= IЕ нз/ I∑ Plприв

Iс нз= 1,1737/0,985= 1,192