Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 2

(Кхв =0,025);

 Кд.о - коефіцієнт заміщення робітників, які виконують державні обовязки (Кд.о =0,01).

Чисельність на заміщення робітників визначається за формулою:

                                       (1.5)

Чисельність робітників пунктів комплексної підготовки до перевезень критих вагонів, планують за ст. 3011 “Номенклатури витрат по основній діяльності залізниць України”, визначають на основі типових нормативів (таблиця А2 додатку) і кількості фізичних вагонів, оброблюваних у середньому за зміну, за формулою (1.5).

Кількість фізичних вагонів, оброблюваних за зміну (Nзм) за ст. 3011, визначаємо за формулою:

=,                                                    (1.6)

де       - кількість фізичних вагонів, що підлягають промиванню (в завданні, додаток А1 за статтею 3011);

          365 – діб на рік;

          2 – кількість змін у добу.

Згідно з отриманим результатом формули 1.6, обираємо норму чисельності працюючих в одну зміну (додаток А2) та заносимо в таблицю 1 (кол. 3). Наявна чисельність робітників працюючих при цілодобовій роботі визначається множенням норми чисельності працюючих в одну зміну на кількість змін при цілодобовій роботі (4,3). Чисельність на заміщення визначається за формулою 1.5, а загальна облікова чисельність робітників – як сума наявної чисельності робітників, працюючих при цілодобовій роботі(графа 4) . Розрахунок виконуємо в таблиці 1.

Таблиця 1 - Розрахунок чисельності робітників для комплексної підготовки критих вагонів до перевезень з використанням вагономийної машини

Професія

Тариф, розряд роботи

Норма чисельності працюючих в 1 зміну, чол.

Наявна чисельність робітників працюючих при цілодобовій роботі, чол.

Облікова чисельність робітників, чол.

Чисельність на заміщення

Усього

1

2

3

4

5

6

Оглядач-ремонтник вагонів

5

Машиніст мийної установки

3

Мийник-прибиральник рухомого складу

2

Електрозварювальник ручної зварки

4

Столяр

3,9

Тракторист

3

Разом

-

Чисельність робітників, зайнятих поточним ремонтом порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та при підготовці їх під навантаження на інших пунктах, планують на основі типових нормативів (додаток А3) і кількості фізичних вагонів, оброблюваних за зміну згідно ст.6051/6052.

Кількість фізичних вагонів, оброблюваних за зміну (Nпзм) за ст. 6051/6052, визначаємо за формулою:

,                                                (1.7)

де       - кількість фізичних вагонів, підготовлених до перевезень, фіз. ваг.

Розрахунок виконується аналогічно розрахунку чисельності робітників для комплексної підготовки критих вагонів до перевезень з використанням вагономийної машини, дивись таблицю 1.

Таблиця 2 - Розрахунок чисельності робітників для підготовки піввагонів до перевезень.

Професії

Тариф, розряд роботи

Норма чисельності працюючих в 1 зміну, чол.

Наявна чисельність робітників працюючих при цілодобовій роботі, чол.

Облікова чисельність робітників, чол

Чисельність на заміщення

усього

1

2

3

4

5

6

Оглядач-ремонтник

вагонів(по машині)

6

гальма

4

буксового вузла

3

Електрозварювальники

ручної зварки

4,4

Газорізчики

4,4

Столяри

3,3

Разом

-