Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 5

Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначаємо з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці.

Для робітників, зайнятих на промивці критих вагонів (ст.3011), підготовці вагонів до перевезень (ст.6051/6052), технічному обслуговуванні вантажних вагонів (ст.4015) і на поточному ремонті з відчепленням (ст.4016) застосовуємо погодинно-преміальну систему, а на деповському ремонті платформ (ст.6058) – відрядно-преміальну.

Фонд заробітної плати робітників вагонного депо визначають з розрахованої чисельності і встановленої системи оплати праці.

По кожній професії рівень тарифної ставки робітника визначають з розряду кваліфікації, діючої системи оплати та умов праці.

Годинні тарифні ставки приймаються згідно з діючим наказом Укрзалізниці (додаток таблиця А1). Посадові оклади робітників залізничного транспорту наведені у додатку таблиця А.8.

Множенням годинної тарифної ставки на середньорічну місячну норму робочого часу (169 год.) визначаємо місячну тарифну ставку для кожної групи професій (графа 8 таблиці 7).

Робітникам (ПТО), зайнятим технічним обслуговуванням вантажних вагонів (ст.4015), тарифні ставки необхідно збільшити на 12%, як на роботах з шкідливими умовами праці.

Річний основний фонд заробітної плати визначають по кожній групі робітників множенням місячної тарифної ставки на відповідний контингент у обліковому складі і на число місяців у році.

Додаткову заробітну плату виробничого персоналу визначають у відсотках від основного фонду заробітної плати. За ст.3011, 6051/6052, 4015 у розмірі 43%, за ст.4016 - 25%, за ст.6058 – 35%.

Загальний фонд заробітної плати розраховуємо як суму основного фонду заробітної плати та додаткової заробітної плати.

Середньомісячну заробітну плату визначаємо з загального фонду заробітної плати і чисельності робітників за формулою:

,                                                       (1.11)

Середньомісячну заробітну плату необхідно визначити по кожній групі робітників і в цілому по депо.

Для робітників вагонного депо передбачено одноразове винагородження за вислугу років з фонду заробітної плати.

Суму винагородження за вислугу років визначаємо у розмірі 6,4% від основного фонду заробітної плати по депо:

 

,                                                (1.12)

де  - основний річний фонд заробітної плати (графа 12, таблиця 7).

Середньомісячну заробітну плату робітникам вагонного депо з урахуванням виплат винагородження визначаємо за формулою:

.                                                     (1.13)

Розрахунки показників плану з праці та загального фонду заробітної плати зводимо в таблицю 7.

Підсумовуванням розрахункового фонду заробітної плати для робітників, віднесених на прямі витрати (I розділ), загальновиробничі витрати (II розділ), адміністративні витрати (III розділ) визначають його загальну величину по вагонному депо.


Таблиця 7 - Штатний розклад і розрахунок фонду заробітної плати по вагонному депо

Номер

статті

Найменування статей витрат, професій, посад

Облікова чисельність робітників, чол

Розряд

Форма оплати праці

Годинна тарифна

ставка, коп.

Місячна тарифна

ставка або оклад, грн.

Основний фонд заробітної плати, грн

Додаткова заробітна плата, грн

Загальний фонд заробітної платні, тис.грн.

Середньо-місячна заробітна плата на одного робітника, грн.

чисельність на заміщення

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Прямі витрати

3011

Промивання критих та ізотермічних вагонів;

Оглядач-ремонтник вагонів

Машиніст мийної установки

Мийник-прибиральник рухомого складу

Електрозварювальник ручної зварки

Столяр

Тракторист

Разом

6051/

6052

Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах та під навантаження на інших пунктах

Оглядач-ремонтник вагонів(по машині)