Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 8


1.3 Продуктивність праці

Продуктивність праці у вагонному депо визначають діленням запланованого обсягу роботи у приведених одиницях – приведених вантажних вагонах, послідуючих через ПТО, на запланований контингент робітників облікового складу вагонного депо.

Розрахунок продуктивності праці у вагонному депо визначаємо за формулою:

.                                     (1.14)

де      - кількість перероблених вигонів фіз. ваг. (сума по всім статтям);

           - облікова чисельність по вагонному депо.

2 Планування експлуатаційних витрат

Поточні витрати вагонного депо, необхідні для забезпечення виробничого процесу (тобто виконання деповського ремонту або технічного обслуговування) називаються експлуатаційними витратами вагонного депо.

В умовах ринку необхідно надавати велику увагу економії експлуатаційних витрат.

Економія витрат може бути досягнутий в результаті впровадження прогресивних технологій, нової техніки, підвищення продуктивності праці, поліпшення показників використовування рухомого складу, підвищення рівня механізації і автоматизації.

Планування і облік експлуатаційних витрат ведуться відповідно до "Номенклатури витрат по основній діяльності Укрзалізниці". В цьому документі виділяються витрати по двох видах діяльності: основної та підсобно-допоміжної.

Експлуатаційні витрати вагонного депо плануємо по статтях номенклатури витрат за основною діяльністю залізниць України і за елементами витрат.

2.1 Планування витрат на матеріали та інші витрати

Витрати на матеріали для огляду і ремонту вагонів плануємо окремо по статтях 3011, 6051/6052, 4015, 4016, 6058 в залежності від норм витрат на одиницю роботи. Розрахунки виконуємо по кожній статті витрат окремо, по матеріалах і інших витратах з урахуванням норми витрат на матеріали на одиницю роботи.

Обсяг роботи надано в завданні (додаток таблиця А.1). Норма витрат на матеріали на одиницю роботи надані в додатку таблиця А.9.

До інших витрат відносять податки, збори, відрахування до спеціальних позабюджетних фондів, платежі по обов'язковому страхуванню майна підприємства, платежі по кредитах, витрати на відрядження, підйомні, платню стороннім підприємствам за пожежну і сторожову охорону, за підготовку і перепідготовку кадрів, оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків, відрахування в резерв на створення ремонтної фондів і ін.

Інші витрати плануються, як правило, по рівню витрат предпланового періоду з коректуванням на зміну умов роботи в планованому періоді.

Інші витрати приймаються у розмірі 5% від вартості матеріалів на ремонт вагонів. Дані розрахунку заносять у таблицю 8 (графи 6).

Таблиця 8 - Розрахунок витрат на матеріали і інших витрат на огляд і ремонт вагонів

Номер

статті

Найменування

Обсяг роботи

Норма витрат на матеріали на одиницю роботи, грн

Разом витрат, грн

матеріали

інші

1

2

3

4

5

6

3011

Комплексна підготовка критих вагонів

6051/6052

Підготовка вагонів до перевезень без відчеплення від состава

4016

Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням

4015

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

6058

Деповський ремонт вагонів

Піввагон 4-вісний

обсягом робіт

за планом

з підвищеним обсягом робіт

Критий

обсягом робіт

за планом

з підвищеним обсягом робіт

Разом