Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 11


3 Калькуляція Собівартості вимірювачів роботи вагонного депо

Собівартість це затрати на ремонт (технічне обслуговування) одного вагону. На один вимірювач визначається як сума загальних експлуатаційних витрат що приходяться на цей вимірювач поділена на об’єм виконаних робіт (виконаний ремонт або технічне обслуговування) цього вимірника.

Собівартість на два чи більше вимірювачів визначається у калькуляції собівартості.

Калькуляція собівартості це зведена кошторис витрат.

Собівартість кожного виду продукції визначаємо відношенням витрат, віднесених на певний вид роботи, до величини вимірювача.

Загальним принципом, на якому ґрунтується калькуляція, є розміщення загальної суми експлуатаційних витрат на окремі види продукції. Прямі витрати відносимо безпосередньо на вимірювачі за видом статті.

Загальновиробничі витрати за статтями основних витрат відносимо на відповідні вимірювачі роботи пропорційно заробітній платні прямих витрат та визначаються як загальна сума загально виробничих витрат помножена на долю заробітної плати по кожному вимірнику.

Адміністративні витрати відносяться до незалежних витрат від об’єму роботи вагонного депо, тому їх переносять з таблиці 9 111 розділ у таблиці 10.

Таблиця 10– Собівартість ремонту та калькуляціятехнічного огляду вагонів по вагонному депо

Номер статті витрат

Вимірювачі роботи

Обсяг

Сума прямих витрат

Разом

Собівартість відповідного виду ремонту, грн.

Прямі витрати

загальновиробничі витрати

адміністративні  витрати

разом

у тому числі заробітну плату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

140

Один промитий критий та ізотермічний вагон

в завданні (додаток А1)

табл. 9 графа 10

-

Графа 8: графу 3

%

143, 144

Один підготовлений вагон до перевезення на спеціалізованих пунктах

-

%

148

Один вантажний вагон, прослідуючий через ПТО

-

%

145

Один відремонто-ваний вагон з відчепленням

-

%

151

Один відремонто-ваний вагон на деповському ремонті

-

%

Разом залежних витрат вагонного депо

Разом незалежних витрат вагонного депо

Разом витрат

4. Висновок:

Загальна списочна чисельність по вагонному депо склала ______  чол.

Середньомісячна заробітна плата по вагонному депо склала ______ грн.

Загальний фонд заробітної плати склав _______ тис. грн.

За результатами розрахунків у даному варіанті контрольної роботи отримано _______ грн. залежних витрат, _______ грн. незалежних витрат ______ грн. взагалі експлуатаційних витрат по вагонному депо.

Список літератури

1. Экономика железнодорожного транспорта /Под ред. В.А. Дмитриева. – М.: Транспорт, 1997, 234с.

2. Экономика железнодорожного транспорта /Под ред. Л.О. Поздняковой, О.Г. Дейнеки та ін. – Харків, УкрДАЗТ, 2010, 247с.

3. Методические указания по планированию эксплуатационной деятельности вагонного депо. – М.: Транспорт, 1998, 36с.

4. Номенклатура витрат по основній діяльності залізниць України. Державна адміністрація залізничного транспорту України. Офіційне видання. – К. 2008, 455с.


Додаток А

Таблиця А.1 – Вихідні дані