Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 4

Найменування професій і посад

Розряд робітника

Процент розподілення робітників

Наявна чисельність робітників

Облікова чисельність, чол.

чисельність на заміщення

усього

1

2

3

4

5

6

Слюсарі з ремонту рухомого складу

4

50

Електрогазо-зварювальники

4

16

Столяри

4

25

Маляри

2

9

Разом

100

Чисельність робітників, зайнятих деповським ремонтом платформ для великовантажних контейнерів (ст.6058) визначаємо з програми деповського ремонту платформ і трудомісткості одиниці ремонту.

,                                              (1.10)

де Nд – програма деповського ремонту платформ, фіз. ваг. (в завданні додаток А1);

tд – трудомісткість деповського ремонту платформ, люд. год. (норми витрат трудомісткості наведено у додатку таблиця А.7);

Тр – річний фонд робочого часу одного робітника, люд. год. (приймається 169*12=2028);

КПп – коефіцієнт підвищення продуктивності праці у плановому періоді (в завданні додаток таблиця А.1).

Враховуючи норми трудомісткості на одиницю, люд. год, множенням, визначаємо загальну трудомісткість, необхідну для виконання деповського ремонту.

Наявна чисельність потрібна для виконання деповського ремонту визначається за формулою 1.10.

Таблиця 5 - Розрахунок чисельності робітників на деповський ремонт платформ (ст.6058)

Тип вагона

Програма деповського ремонту

Норма трудомісткості на одиницю ремонту,

люд. год.

Загальна трудомісткість ремонту,

люд. год.

Наявна чисельність, чол.  

1

2

3

4

5

Піввагон чотиривісний

обсяг робіт за планом

з підвищеним обсягом робіт

Критий

обсяг робіт за планом

з підвищеним обсягом робіт

Разом

Розрахункову чисельність на деповському ремонті (таблиця 5 «Разом») розподіляємо за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні указаному у таблиці 6.

Таблиця 6 - Розподілення чисельності робітників на деповському ремонті за професіями і розрядами

Найменування професії, посади

Розряд

робітника

Розподілення

робітників, %

Наявна чисельність робітників, чол.

Облікова чисельність робітників, чол.

чисельність на заміщення

усього

1

2

3

4

5

6

Слюсар з ремонту рухомого складу

4

23,6

Також

5

27,3

Електро-зварювальник

5

9,1

Газорізчик

5

3,6

Токар

4

3,6

Маляр

3

7,4

Стругальник

4

3,6

Також

3

3,6

Оператор правильної машини

4

9,1

Машиніст крана

5

9,1

Разом по ст.6058

-

100

1.2 Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

Розрахований контингент вагонного депо, необхідний для виконання робіт по ст.3011, 6051/6052, 4016, 4015, 6058 розрахований раніше (табл. 2-6) заносимо у штатний розклад таблиці 7.