Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 14


Таблиця А.5 - Поправочні коефіцієнти до чисельності робітників на ПТО у залежності від довжини поїзда

Довжина поїзда у фізичних вагонах

70

65

60

55

50

45

40

35

30

Коефіцієнт К

1,27

1,18

1,09

1,0

0,91

0,82

0,73

0,64

0,55

Таблиця А.6 - Поправочні коефіцієнти до чисельності робітників на ПТО у залежності від відстані між ПТО

Відстань (не більш), км

100

125

150

175

200 та більше

Коефіцієнт К1

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Таблиця А.7 - Норми витрат трудомісткості на одиницю деповського ремонту (фізичний вагон) в умовах депо до впровадження заходу.

Тип вагона

Трудомісткість, люд. год.

Піввагон 4-осний:

з нормальним обсягом робіт

з підвищеним обсягом робіт

20

36

Критий:

з нормальним обсягом робіт

з підвищеним обсягом робіт

25

50

Таблиця А. 8 - Контингент і середньомісячна заробітна плата, які використані у роботі без розрахунку

стат-ті

Вид роботи

Кількість робітників, чол.

Середньомісячна заробітна плата, грн

701

Утримання загальновиробничого персоналу

40

1200

711

Обслуговування виробничих будівель і споруд

15

920

716

Утримання внутрішнього транспорту

15

1080

499

Утримання об’єктів, що виробляють теплову енергію

20

1010

712

Витрати, пов’язані з роботою та утриманням обладнання

75

1100

713

Поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентарю

15

1095

751

Оплата праці апарату управління підприємства,

30

2040

756

Оплата праці водіїв легкових автомобілів

4

1500

Таблиця А. 9 - Норми витрат матеріалів на одиницю ремонту (фізичний вагон) в умовах депо

Вид ремонту

Матеріали, грн.

Комплексна підготовка критих вагонів

8.4

Підготовка вагонів до перевезень без відчеплення від состава

8.4

Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням

4.8

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

0.36

Деповський ремонт вантажних вагонів

Піввагон чотиривісний

а) з нормальним обсягом робіт

б) з підвищеним обсягом робіт або просроченним строком заводського ремонту

412.8

494.4

Критий вагон

а) з нормальним обсягом робіт

б) з підвищеним обсягом робіт

362.4

506.4

Разом

1797,96