Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 3

Чисельність робітників, зайнятих технічним обслуговуванням вантажних вагонів на станціях, визначається на основі типових нормативів чисельності та обсягу робіт (в завданні, додаток таблиця А.1) за формулою (1.8) і відноситься на ст.4015 номенклатури витрат. Нормативи чисельності наведені у додатку таблиця А.4.

Нормативи чисельності робітників на ПТО застосовуємо з урахуванням поправочного коефіцієнта у залежності від середньої довжини поїзда (кількість фізичних вагонів у поїзді, додаток таблиця А.5). Крім того, у пунктах технічного обслуговування вагонів, розміщених на сортувальних та дільничних станціях, нормативи чисельності повинні використовуватися з поправочними коефіцієнтами до чисельності у залежності від відстані між вказаними пунктами ПТО (додаток таблиця А.6).

Кількість поїздів, оброблюваних на ПТО (N) за зміну, ст. 4015, визначаємо за формулою:

,                                       (1.8)

де ånрік – кількість вагонів, які слідують через ПТО (у завданні, додаток таблиця А.1) за рік, фіз. ваг;

m – кількість фізичних вагонів у поїзді.

Розрахунок наявної чисельності робітників ПТО виконують у таблиці 3, наявну кількість робітників округляють до цілого числа.

Нормативи чисельності для умов ПТО, що розглядається, записати у графу 3 таблиці 3, і помножити на поправочні коефіцієнти, які характеризують відхилення довжини оброблюваних поїздів (К) і відстань між ПТО (К1) та звести у графу 4. Далі аналогічно першим таблицям.

Таблиця 3 – Облікова чисельність робітників на ПТО вагонів

Професія робітника і його спеціалізація

Розряд робітника

Чисельність робітників, чол.

наявна

облікова

при роботі в одну зміну

при цілодобовій роботі

чисельність на заміщення

усього

за типовим нормативом

з урахуванням поправочних коефіцієнтів (за діючою технологією)

1

2

3

4

5

6

7

Парк прибуття

Оглядач-

ремонтник вагонів

5

Оператор ПТО (по роз¢єднанню рукавів)

3

Оператор ПТО

3

Разом

Парк відправлення

Оглядач-ремонтник вагонів на машині

6

Слюсар по ремонту рухомого складу вагонів

4

Оглядач-ремонтник вагонів

5

Слюсар по ремонту буксового вузла

3

Оператор ПТО

3

Разом

-

Усього

-

Чисельність робітників, зайнятих технічним обслуговуванням вантажних вагонів з відчепленням, плануємо по ст.4016 і визначаємо за формулою:

,                                                 (1.9)

де Nвід – програма ремонту з відчепленням за рік, фіз. вагони (в завданні додаток А1);

tвід – середня трудомісткість ремонту з відчепленням фізичного вагона, люд. год. (прийняти 5,5 люд. год.);

Кт.п. – коефіцієнт, враховуючий технологічні перерви у роботі (прийняти 1,05);

Тр – річний фонд робочого часу, год;

КПп – коефіцієнт підвищення продуктивності праці у плановому періоді (в завданні додаток таблиця А.1).

Розрахункову чисельність робітників на технічному обслуговуванні вантажних вагонів з відчепленням, (ст.4016) розподіляємо за професіями і розрядами кваліфікації у процентному відношенні у таблиці 4.

Таблиця 4 - Розподілення робітників за професіями і розрядами