Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 12

Показник

варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Деповський ремонт. ваг. ٭

у т.ч.

- криті вагони, %

- напівавгони, %

3455

50

50

3420

60

40

3430

75

25

3440

45

55

3450

65

35

3460

50

50

3470

60

40

3490

55

45

3480

50

50

3500

65

35

2 Кількість вантажних вагонів, що підлягають промиванню, фіз.ваг٭

19450

19000

18000

19500

18000

16600

18500

17500

15000

16300

3 Кількість вантажних вагонів, підготовлених до перевезень, фіз.ваг٭

46500

51600

56700

36800

46900

52000

48100

46850

47950

28050

4 Кількість вантажних вагонів, які проходять через ПТО, тис.ваг٭

2410

2390

2550

2400

2430

2500

2610

2710

2810

2900

5 Поточний ремонт вантажних вагонів із відчепленням, ваг٭

16350

16460

16500

16750

16860

16970

17080

17190

17210

17360

6 Підвищення продуктивності праці робітників, зайнятих перевезенням, %٭٭

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,1

4,2

4,3

4,5

7 Рівень рентабельності, %٭٭

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

8 Вартість виробничих фондів, тис.грн. ٭٭

  у т.ч. активної частини, тис.грн

12500

5625

13600

6120

14700

6615

15800

6850

12900

5640

14200

6580

13100

6525

13900

6325

14300

6570

13500

6065

Продовження таблиці А.1

Показник

варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9 Відстань між ПТО вагонів, км٭٭

100

125

150

175

200

100

125

150

175

200

10 Склад поїзда, фіз.ваг٭٭

70

65

60

55

50

45

40

35

30

70

11 Очікування виконання за поточний рік плану, %٭٭

а) промивання вантажних вагонів

101

102

103

102

100

102

101

100

101

102

б) підготовка вагонів до перевезень

100

101

102

100

103

101

102

103

100

101

в) проходження вантажних вагонів через ПТО

102

101

100

103

101

101

100

103

102

101

г) поточний ремонт вагонів з відчепленням

103

102

101

102

100

102

103

100

101

102

д) деповський ремонт вагонів

101

100

102

103

101

100

103

102

101

100


12. Годинна тарифна ставка, грн                                                     (уточнюється викладачем)

1 розряд

7,07

2 розряд

7,68

3 розряд

8,51

4 розряд

9,54

5 розряд

10,92

6 розряд

11,71