Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Переробка

1. Кран на залізничному ходу

2. Машина МВС

1,3

3. Дизель

1,2

4. Будівля вантажного пункту

32,5

Всього

Інша діяльність

1. Автомобіль

36,4

2. Дизель навантажувач

7

3. Електронавантажувач

40

4. Автокрани

9,2

5. Вагони

61,7

6. Бульдозер, екскаватор

2,5

Всього

Загальновиробничі витрати

Всього

392,6

68,3

29,4

3,6

Адміністративні витрати

Всього

33,4

50,2

Всього амортизаційних витрат

Примітка: балансову вартість помножити на коефіцієнт варіанту .


Таблиця 2.22 – Розподіл амортизаційних відрахувань за загальновиробничими та адміністративними витратами за видами діяльності, тис. грн.

Найменування витрат

Всього

У тому числі

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

Структура прямих витрат на оплату праці за видами діяльності, %

з табл. 2.20

з табл. 2.20

з табл. 2.20

з табл. 2.20

Амортизаційні відрахування за

загальновиробничими витратами

з табл. 2.21

Амортизаційні відрахування за адміністративними витратами

з табл. 2.21

Разом амортизаційні відрахування за загальновиробничими та адміністративними витратами

2.7 Визначення адміністративних витрат на опалення, освітлення, водопостачання та каналізацію

Адміністративні витрати на опалення визначаються за умови того, що: витрата газу складає 96,0 тис. м3; теплоенергії – 346 Гкал.; вугілля – 15,4 т. Ціна 1 тис. м3 газу складає 548 грн., 1 Гкал. теплоенергії – 78,78 грн., 1т вугілля – 373,33 грн., 1 кВт-год. – 0,49 грн. (Ціни на енергоносії помножити на коефіцієнт варіанту ).

Адміністративні витрати на освітлення визначаються за умови того, що витрата електроенергії складає 482,4 тис. кВт-год.

Адміністративні витрати на водопостачання та каналізацію визначаються за умови того, що витрата за рік складає 3000 м3, вартість водопостачання 1 м3 – 1,19 грн., вартість 1 м3 водовідведення – 1,026 грн.

Адміністративні витрати на опалення, освітлення, водопостачання та каналізацію розподіляємо за видами діяльності пропорційно заробітній платі виробничих робочих (табл. 2.23).

Таблиця 2.23 – Розподіл адміністративних витрат на опалення, освітлення, водопостачання та каналізацію за видами діяльності, тис. грн.