Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 11

Найменування ремонтів

Вид діяльності

Перевезення

Переробка

Інша діяльність

1. Витрати на ремонт колії

100%

-

-

2. Витрати на ремонт СЦБ та зв’язку

100%

-

-

3. Витрати на ремонт локомотивів та вагонів

Тепловоз ТЕМ-2 № 2794, швидкостемір СЛ-2

Інше

Вагони

думпкари,

вагони криті

Таблиця 2.15 – Витрати на матеріали для ремонту основних засобів за

видами діяльності

Найменування ремонтів

Вид діяльності

Разом

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

1. Витрати на ремонт колії, тис. грн.

-

-

2. Витрати на ремонт СЦБ та зв’язку, тис. грн.

-

-

3. Витрати на ремонт локомотивів та вагонів, тис. грн.

Всього витрат на матеріали для

ремонту основних засобів, тис. грн.

Результати розрахунку матеріальних витрат заносимо до таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 – Визначення прямих матеріальних витрат за видами

діяльності, тис. грн.

Найменування матеріальних витрат

Вид діяльності

Разом

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

1. Витрати на паливно-мастильні матеріали

з табл. 2.5

з табл. 2.5

з табл. 2.5

2. Витрати на змащувальні

матеріали

з табл. 2.5

з табл. 2.5

з табл. 2.5

3. Витрати на матеріали для

поточного утримання

з табл. 2.12

з табл. 2.12

з табл. 2.12

4. Витрати на матеріали для проведення ремонтів основних засобів

з табл. 2.15

з табл. 2.15

з табл. 2.15

Всього прямих матеріальних витрат за видами діяльності

з табл. 2.5

з табл. 2.5

з табл. 2.5

Загальновиробничі та адміністративні витрати на матеріали розподіляємо за видами діяльності пропорційно прямих матеріальних витрат (табл. 2.17).

Таблиця 2.17 – Розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат на матеріали за видами діяльності, тис. грн.

Найменування витрат

Всього

У тому числі

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

Всього прямих матеріальних

витрат за видами діяльності

з табл. 2.16

з табл. 2.16

з табл. 2.16

з табл. 2.16

Структура прямих матеріальних витрат за видами діяльності, %

Загально виробничі витрати на паливно-мастильні та змащувальні матеріали

з табл. 2.6

Загальновиробничі витрати на матеріали для технічного обслуговування

з табл. 2.12

Разом загальновиробничих

витрат на матеріали

Адміністративні витрати на

паливно-мастильні та

змащувальні матеріали

з табл. 2.16

Адміністративні витрати на

матеріали для технічного

обслуговування

з табл. 2.12

Разом адміністративних витрат на матеріали

2.5 Визначення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи

До статті "Прямі витрати на оплату праці" включаються витрати на основну та додаткову заробітну платну основного виробничого персоналу, зайнятого на роботах по перевезенню вантажів по під'їзних коліях, переробці вантажів, у тому числі машиністів локомотивів, помічників машиністів, складачів поїздів. прийомоздавальників, вантажників. іншого виробничого персоналу, обчислені згідно із системами оплати праці, прийнятими на підприємстві та штатними розкладами.