Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 4

Найменування статті витрат

Позначення та розрахункові формули

Примітки

1. Сировина та матеріали (основні та допоміжні)

 - витрати на основні матеріали, грн.

 - норма витрат основного матеріалу на виріб, кг

 - ціна 1кг основного матеріалу, грн.;

 - витрати на допоміжні матеріали, грн.;

2. Зворотні відходи (віднімаються)

- норма зворотних відходів на виріб, кг;

 - ціна 1кг зворотних витрат ,грн.;

3. Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги сторонніх організацій

Береться з вихідних даних

4.Паливо та енергія на технологічні цілі

Береться з вихідних даних

Разом прямі матеріальні витрати

5. Основна заробітна плата

Результати розрахунку з табл. 5.3

6. Додаткова заробітна плата

 - відсоток додаткової заробітної платні, %

7. Відрахування на соціальні заходи

 - відсоток відрахувань в пенсійний фонд, в фонд  зайнятості та на соціальне страхування

8. Відшкодування зносу інструментів і пристроїв цільового призначення

Береться з вихідних даних

9. Витрати на утримання та експлуатацію устаткувань

Для конкретного виробу береться з попередніх розрахунків

10. Витрати на підготовку та освоєння виробництва

В даному випадку не враховуються

11. Загальновиробничі витрати

Для конкретного виробу береться з попередніх розрахунків

12. Витрати внаслідок технічного неминучого браку

Береться з вихідних даних

13. Інші виробничі витрати

В даному випадку не враховуються

Разом виробнича собівартість

Сума за статтями:

1-2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+

+12+13

14. Адміністративні витрати

Для конкретного виробу береться з попередніх розрахунків

16. Витрати на збут

Береться з вихідних даних

17. Інші операційні витрати

В даному випадку не враховуються

Всього повна собівартість одиниці виробу

Сума:

Св+14+16+17

Калькуляція собівартості одиниці виробу складається для кожного з вироблених виробів за формою таблиці 1.5 та 1.6.

Таблиця 1.5 – Калькуляція собівартості одиниці виробу А

Стаття витрат

Сума витрат, грн.

1.  Сировина та матеріали

2.  Зворотні відходи (віднімаються)

3.  ………..

і т.п. згідно таблиці 1.4

Всього повна собівартість

Таблиця 1.6 – Калькуляція собівартості одиниці виробу В

Стаття витрат

Сума витрат, грн.

4.  Сировина та матеріали

5.  Зворотні відходи (віднімаються)

6.  ………..

і т.п. згідно таблиці 1.4

Всього повна собівартість

Контрольна робота 2. Калькуляція собівартості продукції підприємства промислового залізничного транспорту (ППЗТ)

Скласти калькуляцію повної собівартості по ВАТ "Черкаське ППЗТ" та визначити витратну ставку 1 ткм перевізної роботи для станцій обслуговування Рафінадна, Змагайлівка та Заводська.

Калькулювання собівартості – визначення розміру витрат у грошовій формі на виконання одиниці певного виду робіт (послуг) по окремих видах витрат. За допомогою калькулювання визначається собівартість одиниці робіт (послуг), собівартість робіт (послуг) по окремих структурних підрозділах підприємства, по різних виробничих процесах і в цілому по підприємству.

2. Визначення матеріальних витрат

2.1. Визначення витрати на паливо та мастильні матеріали.