Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 13

Примітка: місячний оклад (ставку) помножити на коефіцієнт варіанту .

Фонд заробітної плати адміністративного персоналу прийняти у сумі 300 тис. грн. (помножити на коефіцієнт варіанту ).

Відрахування на соціальні заходи складають 37,71% від фонду заробітної плати.

Загальновиробничі та адміністративні витрати на оплату праці розподіляємо за видами діяльності пропорційно заробітній платі виробничих робочих (табл. 2.20).

Таблиця 2.20 – Розподіл загальновиробничих та адміністративних витрат на оплату праці за видами діяльності, тис. грн.

Найменування витрат

Всього

У тому числі

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

Всього прямих витрат на оплату праці за видами діяльності

з табл. 2.18

з табл. 2.18

з табл. 2.18

з табл. 2.18

Структура прямих витрат на оплату праці за видами діяльності, %

Загально виробничі витрати на оплату праці

з табл. 2.19

Відрахування на соціальні заходи

Адміністративні витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

2.6. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Амортизаційні відрахування розраховуються за нормами від балансової вартості основних виробничих фондів. Норми амортизаційних відрахувань приймаються відповідно до закону "Про оподаткування прибутку підприємства".

Розрахунок амортизаційних відрахувань зведено у таблицю 2.21.

Амортизаційні відрахування за загальновиробничими та адміністративними витратами розподіляємо за видами діяльності пропорційно заробітній платі виробничих робочих (табл. 2.22).


 


Таблиця 2.21 - Амортизаційні відрахування за видами діяльності, тис. грн.

Найменування основних виробничих засобів

І група – 8%

ІІ група – 40%

ІІІ група – 24%

ІV група -60%

Всього

Балансова

вартість

Амортизаційні відрахування

Балансова

вартість

Амортизаційні відрахування

Балансова

вартість

Амортизаційні відрахування

Балансова

вартість

Амортизаційні відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перевезення

1. Залізничні колії

1924,7

2. ЕЦ станцій та прилеглі устаткування

541,15

3. Радіостанції переносні та до тепловозів

24,1

27,3

4. Станки депо

10,4

5. Тепловози

895,6

6. СЦБ, зв'язок, електричні мережі

251,5

7. Колійні машини та устаткування

190,7

8. Побутові приміщення

23,1

9. Стрілочні будки

5,3

10. Маневрова вишка, екіпіровка

76,9

11. Будівлі та екіпіровка

271,0

Всього


Продовження табл. 2.21