Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 8

Найменування рухомого складу та механізмів

Кількість технічних обслуговувань за рік

Витрати на одиницю, грн.

Сума витрат, тис. грн.

1. Екскаватор

6

82

2. Автобус

5

181

3. Автомобілі

47

181

4. Крани на

залізничному ходу

22

712

5. Автокрани

7

130

6. Дизель-навантажувач

-

-

7. Тепловози

29

565

Всього витрат на

матеріали, тис. грн.

-

-

б) визначення витрат на матеріали по дільниці колії (утримання під’їзних колій та стрілочних переводів)

Витрати на матеріали для поточного утримання під’їзних колій визначаються згідно нормативів витрат матеріалів на 1км під’їзних колій (табл. 2.8) та їх протяжністю, яка складає 82,94 км.

Витрати на матеріали для поточного утримання стрілочних переводів визначаються згідно нормативів витрат матеріалів на один стрілочний перевод (табл. 2.9) та їх кількістю, яка складає 183.

Таблиця 2.8 – Визначення витрат на матеріали з поточного утримання

колії на 1 км

Найменування матеріалів

Кількість на 1 км

Ціна за

1 тн. (шт.), грн.

Сума витрат, грн.

1. Накладки, т

0,0732

1883,6

2. Підкладки, т

0,05

1892,4

3. Протиугони пружинні, т

0,255

5166

4. Костилі колійні, т

0,128

4217

5. Болти стикові з гайками, т

0,015

5333

6. Шпали дерев’яні, просочені, шт.

50

52,50

7. Баласт щебеневий, м3

15

27,50

8. Рейки, тн.

1,29

1939,2

9. Шайби пружинні, одновиткові, тн.

0,0014

5750

Всього витрат на матеріали з поточного утримання 1 км колії, грн.

-

-

Теж на утримання 82,94 км колії, тис. грн.

-

-

Примітка: ціну за одиницю матеріалу помножити на коефіцієнт варіанту .

Таблиця 2.9 – Визначення витрат на матеріали з поточного утримання стрілочних переводів

Найменування матеріалів

Потреба за нормою

Ціна за 1 тн. (шт.), грн.

Сума витрат, грн.

1. Болти з гайками, тн.

0,005

5267

2. Шайби пружинні, тн.

0,001

6500

3. Протиугони пружинні, тн.

0,014

3891

4. Брус перевідний, комплект

0,04

4000

5. Хрестовини, шт.

0,12

8253

6. Шурупи, шт.

0,016

2154

7. Гостряки стрілочні

0,085

2000

Всього витрат на матеріали на один стрілочний перевод, грн.

-

-

Теж на 183 стрілочних переводів, тис. грн.

-

-

Примітка: ціну за одиницю матеріалу помножити на коефіцієнт варіанту .

Всього вартість витрат на матеріали по дільниці колії, тис. грн. –

в) визначення витрат на матеріали по дільниці СЦБ, зв’язку та електроцеху

Витрати на матеріали по дільниці СЦБ, зв’язку та електроцеху визначимо у табличній формі (табл. 2.10 та 2.11)

Таблиця 2.10 – Визначення витрат на матеріали по дільниці СЦБ та зв’язку