Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 2

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Техніко-економічні показники виробництва

1. Норма витрат основного матеріалу на один виріб, кг

А

27,65

30,40

28,24

22,54

35,56

25,60

24,25

34,88

38,75

42,35

В

17,54

20,22

18,37

12,58

21,53

20,65

14,36

21,92

18,87

21,43

2. Ціна основного матеріалу, грн. за 1кг

0,63

0,70

0,65

0,63

0,75

0,63

0,61

0,55

0,70

0,63

3.Затрати на допоміжні матеріали на один виріб, грн.

А

1,56

1,74

1,42

1,25

1,38

1,48

1,69

1,95

1,86

1,56

В

0,47

0,34

0,95

0,76

0,62

0,73

0,46

0,91

0,94

0,74

4. Затрати на покупні комплектуючі вироби та напівфабрикати на один виріб, грн.

А

9,10

8,25

9,38

9,80

8,67

8,32

9,45

7,64

7,25

9,36

В

4,67

4,12

4,61

4,92

3,75

4,24

5,40

3,82

3,12

4,05

5. Зворотні відходи на один виріб, кг

А

1,810

1,510

1,440

1,320

1,670

1,910

1,380

1,460

1,390

1,750

В

0,9

0,75

0,7

0,62

0,8

0,95

0,61

0,71

0,63

0,35

6. Ціна зворотних відходів за кг, грн.

0,20

0,25

0,30

0,18

0,28

0,22

0,30

0,25

0,20

0,26

7. Затрати на паливо та енергію на технологічні цілі на один виріб, грн.

А

10,80

12,10

11,80

13,50

14,20

11,20

12,30

9,80

11,40

12,70

В

4,32

6,50

5,40

7,60

5,10

5,50

5,75

4,40

5,20

6,35

8. Годинна тарифна ставка робітника 1-го розряду, грн.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

9. Додаткова заробітна плата робітників у % до основної

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

10.Норма поштучного часу виготовлення:

одного виробу А (трудомісткість), за розрядами, нормо-год.:

2 розряд

8

7,5

8

7,2

8

7,5

8

7,5

7

6

3 розряд

7,5

8

9

8,8

8,5

7,5

8,5

7,5

7

6,4

4 розряд

8,5

8,5

9

9,2

7,5

8,5

10

8,1

8,5

7,3

5 розряд

9

9,5

7,5

8

8

9

9,5

9,9

8,7

6,8

6 розряд

8

8

8,5

7,5

9

8,5

9,5

10

9,3

8,2

одного виробу В (трудомісткість), за розрядами, нормо.-год.:

2 розряд

4,3

4,1

4,2

4

3,9

3,8

3,7

3,8

3,6

3,1

3 розряд

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4 розряд

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5

5,1

5,2

5,3

5 розряд

6

6,1

6,2

6,3

6,2

6,1

6

5,9

5,2

5,7

6 розряд

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

11. Норма машинного часу на виготовлення одного виробу,

маш.-год.

А

21,5

22,0

24,0

25,3

20,5

23,3

24,3

25,7

21,8

20,7

В

12,5

13,1

14,3

10,2

12,1

11,5

10,4

14,1

13,5

12

12. Відрахування на соціальне страхування, %

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

13.Відрахування в пенсійний фонд, %

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

14. Відрахування в фонд зайнятості, %

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

15. Витрати на спеціальний інструмент та пристосування цільового призначення на один виріб, грн. 

А

0,21

0,25

0,24

0,23

0,22

0,24

0,27

0,29

0,2

0,21

В

0,07

0,08

0,06

0,1

0,08

0,07

0,05

0,09

0,1

0,12

16. Річні адміністративні витрати, тис. грн.

300

310

315

280

307

305

325

275

335

302

17. Річні витрати від браку, грн.

А

5000

5500

5300

5100

6300

6100

6000

5900

5300

5900

В

7000

7500

7300

7100

8200

8100

8000

7900

8300

8100

18. Залишкова середньорічна вартість технологічного устаткування, тис. грн.

1200

1180

1230

1315

1162

1258

1340

1280

1140

1320

19. Середньорічна норма амортизаційних відрахувань з устаткування, %

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20. Затрати на утримання та експлуатацію устаткування (без амортизаційних відрахувань) на 1 годину роботи, грн.

3,25

3,07

3,36

3,40

3,51

3,26

3,42

3,12

3,18

3,20

21. Річні загальновиробничі затрати, тис. грн.

574,0

680,8

792,8

707,8

851,5

785,1

877,7

734,4

712,4

816,7

22. Витрати на збут у % до виробничої собівартості

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

23. Річний обсяг виготовлення виробу , тис. шт.:   А

10,0

11,5

12,3

10,8

12,5

11,0

13,2

12,0

10,5

13,0

         В

14,0

16,0

15,0

14,5

13,1

12,1

9,0

14,5

13,2

16,5

24. Середньорічна вартість основних фондів, млн. грн.

4,0

4,5

4,1

4,2

4,3

3,7

3,7

4,1

3,4

3,2