Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами", страница 15

Найменування витрат

Всього

У тому числі

Перевезення

Переробка

Інша

діяльність

Структура прямих витрат на оплату праці за видами діяльності, %

з табл. 2.20

з табл. 2.20

з табл. 2.20

з табл. 2.20

Адміністративні витрати на

опалення

Адміністративні витрати на

освітлення

Адміністративні витрати на

водопостачання та каналізацію

Разом адміністративних витрат на опалення, освітлення,

водопостачання та каналізацію

2.8 Визначення загальновиробничих та адміністративних витрат за видами діяльності

Зведемо загальновиробничі та адміністративні витрати за видами діяльності у таблицю 2.24.

Таблиця 2.24 – Загальновиробничі та адміністративні витрати за видами діяльності, тис. грн.

Найменування витрат

Всього

У тому числі

Перевезення

Переробка

Інша діяльність

1

2

3

4

5

Загальновиробничі витрати на

матеріали

з табл. 2.17

з табл. 2.17

з табл. 2.17

з табл. 2.17

Загальновиробничі витрати на оплату праці

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

Відрахування на соціальні заходи

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

Амортизаційні відрахування за

загальновиробничими витратами

з табл. 2.21

з табл. 2.21

з табл. 2.21

з табл. 2.21

Продовження табл. 2.24

1

2

3

4

5

Разом загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати на

матеріали

з табл. 2.17

з табл. 2.17

з табл. 2.17

з табл. 2.17

Адміністративні витрати на оплату праці

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

Відрахування на соціальні заходи

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

з табл. 2.19

Амортизаційні відрахування за

адміністративними витратами

з табл. 2.21

з табл. 2.21

з табл. 2.21

з табл. 2.21

Адміністративні витрати на

опалення, освітлення, водопостачання та каналізацію

з табл. 2.22

з табл. 2.22

з табл. 2.22

з табл. 2.22

Разом адміністративні витрати

2.9 Калькуляція виробничої та повної собівартості по ВАТ "Черкаське ППЗТ"

На основі попередніх розрахунків складаємо калькуляцію виробничої та повної собівартості по ВАТ "Черкаське ППЗТ" (табл. 2.25).

Таблиця 2.25 – Калькуляція виробничої та повної собівартості по ВАТ "Черкаське ППЗТ", тис. грн.

Стаття витрат

Вид діяльності

Перевезення

Переробка

Інша діяльність

1. Прямі матеріальні витрати

2. Прямі витрати на оплату праці (основну і додаткову)

3.  Відрахування на соціальні

заходи

4. Амортизація основних засобів

5. Загальновиробничі витрати

Всього виробнича собівартість

Адміністративні витрати

Всього повна собівартість

Річні витрати на перевезення розподіляємо пропорційно річному обсягу перевезень за станціями обслуговування та визначаємо витратну ставку на 1 ткм перевезень у табличній формі (табл. 2.26)

Таблиця 2.26 – Визначення витратної ставки на 1 ткм перевізної роботи для станцій обслуговування