Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 9

m – кількість конкурентів.

          3) Для проведення позиціювання будується матриця SWOT за такою формою:

Можливості

(М > З)

Загрози

(З > М)

Сильні сторони

(С > Cл)

Поле 1

Поле 2

Слабкі сторони

(Сл > С)

Поле 3

Поле 4

          Визначивши співвідношення можливостей і загроз зовнішнього середовища, а також співвідношення сильних і слабих сторін підприємства, студент заштриховує відповідне поле матриці і робить висновки щодо рекомендованої стратегії.

Задача 9

Компанія „Електрон” володіє господарським портфелем з чотирьох секторів бізнесу, що належить до різних галузей:

1.  підрозділ „М” (машинобудування);

2.  підрозділ „Е” (електротехнічне обладнання);

3.  підрозділ „К” (комплектуючі до комп’ютерів);

4.  підрозділ  „З” (послуги зв’язку).

Показники, що характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях і частки окремих підрозділів компанії, наведені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис.грн

Річні темпи зростання ринку, %

Найбільші конкуренти

Обсяг продажу лідера галузі, тис.грн

Відносна частка на відповід-ному ринку

Підрозділ „М”

400,0

4

АТ„Тяжмаш”

800,0

?

підрозділ „Е”

50,0

18

АТ„Прилад”

550,0

?

підрозділ „К”

600,0

6

АТ„Інфотек”

400,0

?

підрозділ  „З”

200,0

12

АТ„МТФ”

180,0

?

 Необхідно за допомогою матриці Бостонської консалтингової групи (БКГ) визначити позиції секторів бізнесу компанії „Електрон” і розробити оптимальну стратегію розвитку компанії, враховуючи як перспективи кожного підрозділу, так і необхідність оптимізації господарського портфелю.

Задача 10

Компанія „Мрія” володіє господарським портфелем з п’яти секторів бізнесу, що належить до різних галузей:

  1. підрозділ „Сяйво” (виробництво миючих засобів);

  2. підрозділ „Фасад” (виробництво керамічної плітки);

3. підрозділ „Фарфор” (виробництво посуду);

  4. підрозділ  „Стиль” (швейна фабрика);

  5. підрозділ “Перлина” (мережа ресторанів).

Показники, що характеризують темпи зростання ринків у відповідних галузях і частки окремих підрозділів компанії, наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис.грн

Річні темпи зростання ринку, %

Найбільші конкуренти

Обсяг продажу лідера галузі, тис.грн

Відносна частка на відповід-ному ринку

Підрозділ „Сяйво”

250

8 %

АТ “Ольвія”

180

?

підрозділ „Фасад”

700

15 %

АТ “Кераміка”

450

?

підрозділ „Фарфор”

85

3 %

АТ ”Українсь-кий фарфор ”

160

?


Продовження табл. 10.1

Сектор бізнесу

Обсяг продажу, тис.грн

Річні темпи зростання ринку, %

Найбільші конкуренти

Обсяг продажу лідера галузі, тис.грн

Відносна частка на відповід-ному ринку

підрозділ  „Стиль”

270

11 %

АТ “Зірка”

510

?

підрозділ

“Перлина”

400

4 %

ТОВ “Казка”

300

?