Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 7

Методичні вказівки до вирішення задачі 7

Звичайна оцінка конкурентної сили компанії „Поліграфсервіс” визначається як сума балів ( ∑Сі ) за всіма видами факторів, вибраними для аналізу. Порівняння звичайної оцінки конкурентної сили заданого підприємства зі звичайними оцінка конкурентної сили інших підприємств галузі дає можливість визначити, яку позицію на ринку займає задане підприємство (є лідером, належить до ведучих підприємств, займає середню позицію, не є конкурентоспроможним).

Для визначення співвідношення слабих і сильних сторін підприємства використовується показник абсолютної конкурентної сили (Сабс).  Якщо Сабс > 0, то переважають сильні сторони підприємства (С>Cл). Якщо Сабс < 0, то переважають слабкі сторони підприємства (Сл > С).

Абсолютна конкурентна сила (Сабс) підприємства визначається за формулою (7.1):

               n

С абс = ∑ (Сі  - мах СКіj ),    j = 1,2,...,m,                                            (7.1)

                і=1

де Сі  - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для підприємства, що досліджується;

СКіj  - оцінка і-го фактора конкурентної сили (слабкості) для j-го конкурента;

n – кількість факторів, вибраних для аналізу;

m – кількість конкурентів.

          Для проведення позиціювання будується матриця SWOT за такою формою:

Можливості

(М > З)

Загрози

(З > М)

Сильні сторони

(С > Cл)

Поле 1

Поле 2

Слабкі сторони

(Сл > С)

Поле 3

Поле 4

          Визначивши співвідношення сильних і слабих сторін підприємства, а також маючи співвідношення можливостей і загроз зовнішнього середовища (вихідні дані), студент заштриховує відповідне поле матриці і робить висновки щодо рекомендованої стратегії.


Задача 8

  Необхідно провести позиціювання в матриці SWOT-аналізу  для підприємства „Промінь”, що спеціалізується на виробництві побутової техніки, попередньо зробивши 1) аналіз співвідношення можливостей і загроз зовнішнього середовища, 2) оцінку сильних і слабих сторін підприємства за допомогою показників звичайної і абсолютної конкурентної сили. Зробіть висновки щодо рекомендованої стратегії для підприємства „Промінь”.

Вихідні дані

Перелік зовнішніх можливостей і загроз включає п’ять факторів:

1)  зростання / зниження купівельної здатності населення в країні;

2)  зниження / підвищення ставок по кредитам;

3)  посилення  / послаблення інтересу споживачів до національної торгової марки;

4)  підвищення / зниження митних бар’єрів для імпортних аналогів;

5)  зростання  / послаблення законодавчої стабільності.

Визначення звичайної і абсолютної конкурентної сили підприємства здійснюється в таблиці 8.1 за даними цієї ж таблиці.

Таблиця 8.1

Визначення звичайної і абсолютної конкурентної сили підприємтсва

№ за/п

Фактор

Оцінка (0...10 балів)

СК1

СК2

СК3

СК4

СК5

„Поліграфсервіс”

Сі

Сі – мах СКіj

1.

Прибутковість

9

7

6

8

8

10

2.

Репутація (імідж)

7

6

5

5

7

8

3.

Продуктивність

7

8

4

6

5

8

4.

Продукція

8

6

7

8

7

9

5

Фінансові ресурси

7

6

6

7

8

8

6.

Виробничі потужності, будівлі і споруди

9

5

5

7

6

8

7.

Дослідження і впровадження новинок

8

7

4

6

6

10

8.

Організація фірми

7

6

5

4

4

6

9.

Трудові ресурси

8

7

4

9

7

8

10.

Соціальна відповідальність

9

6

5

6

6

9

Конкурентна сила

Сабс