Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Стратегія підприємства", страница 5


Наприклад:

Таблиця 4.1

Фактори макросередовища підприємства.

Група факторів

Фактор

Вплив

1. Розвиток інформації

1.1 Інфляція

Втрата частки ринку або втрата прибутку (якщо зросте ціна на продукцію, можна втратити покупців, частку ринку; якщо підприємство не хоче втрачати покупців, то не підіймає ціни на продукцію, але частково чи повністю втрачає прибуток через підвищення собівартості )

В контрольній роботі бажано в графу "Вплив" вписувати коротку характеристику наслідків ("втрата частки ринку або втрата прибутку"), але при захисті роботи мати можливість пояснити зроблений висновок ("якщо зросте ціна на продукцію, можна втратити покупців, частку ринку; якщо підприємство не хоче втрачати покупців, то не підіймає ціни на продукцію, але частково чи повністю втрачає прибуток, через підвищення собівартості").

Висновки щодо конкретних дій підприємства необхідно формулювати, враховуючи сучасний стан машинобудівної галузі України.

Задача 5

Використовуючи інформацію про мікросередовище приладобудівного підприємства (таблиця 5.1), визначте вплив на нього факторів мікросередовища. Запропонуйте конкретні дії підприємства, виходячи із впливу наведених факторів.

Таблиця 5.1

Група факторів

Фактор

Тенденція зміни фактора

Вплив

1. Постачальники

1.1 Постачання енергоносіїв, матеріалів

Подорожчання матеріалів, енергоносіїв

1.2 Постачання фінансових ресурсів

Підвищення ставок за кредит

2. Клієнти

2.1 Великі підприємства України, Росії космічних апаратів

Зростання попиту


Продовження табл. 5.1

Група факторів

Фактор

Тенденція зміни фактора

Вплив

2. Клієнти

2.2 Ринок товарів народного споживання

Зменшення попиту через наявність вдосконалених зарубіжних аналогів

2.3 Ринок приладобудування

Стабільний та зростаючий попит

3. Конкуренти

3.1 Конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринку галузі ракетобудування

Невелика конкуренція

3.2 Конкуренція при виробництві товарів народного споживання

Значна конкуренція

3.3 Конкуренція на ринку товарів приладобудування

Невелика конкуренція

4. Кредитори

 Внутрішні кредитори

Підвищення ставок за кредит

Методичні вказівки до вирішення задачі 5

Задача 5 виконується аналогічно з задачею 4 (див. методичні вказівки до вирішення задачі 4).

Задача 6

  Необхідно провести позиціювання в матриці SWOT-аналізу  для компанії „Поліграфсервіс”, яка спеціалізується на виробництві комерційної друкованої продукції (плакати, буклети, рекламні листівки, календарі тощо), попередньо зробивши аналіз співвідношення можливостей і загроз зовнішнього середовища і враховуючи, що сильні сторони компанії перевищують слабкі. Зробіть висновки щодо рекомендованої стратегії для компанії „Поліграфсервіс”.

Перелік зовнішніх можливостей і загроз включає п’ять факторів:

1)  зростання / зниження ділової активності в країні;

2)  зниження / зростання податкового тиску;

3)  послаблення  / посилення конкуренції;

4)  зменшення / збільшення впливу теле – і радіореклами;

5)  зменшення  / збільшення вартості сировини і матеріалів.

Методичні вказівки до вирішення задачі 6

          Аналіз співвідношення можливостей і загроз виконується за формою таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Оцінка зовнішніх можливостей і загроз компанії „Поліграфсервіс”