Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 3

№ вузла

№ деталі

Найменування

деталі.

Ескіз деталі

Ду,

мм

Заготівель-на довжина, мм

Кількість, шт.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

А

3

Опуск

20

2396

1

Труби по ГОСТ

3262-75*

Б

1

Стояк

20

3090

1

-

Б

4

Підводка

20

3960

1

-

Б

6

Скоба

20

182

1

-

7   Складають специфікацію матеріалів на систему теплогазопостачання (таблиця 10)

Таблиця 10 – Специфікація матеріалів

№ пп

Найменування

гост

Один. виміру

Розмір

Кіль-
кість

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

1

Труби сталеві

3262-75*

м

20

15

оцинковані

2

Контргайки

8961-75*

шт.

15

12

чавунні

3

Секції радіаторів

8690-75

шт.

150*98*500

70

-

4

Радіаторна пробка

-

шт.

32*15

20

-

5

— //—

-

шт.

32

20

-

6

Ніпель

-

шт.

32

120

-

1.2 Розробка монтажного креслення на систему вентиляції

Рекомендується наступна послідовність виконання монтажного креслення.

1   Згідно варіанта завдання виконується в одну лінію аксонометрична схема системи з вказівкою в ній будівельних довжин, прив'язок повітропроводів і вентиляційного обладнання до осей будови чи поверхням будівельних конструкцій. На схемі системи зазначають діаметри і кути повороту повітропроводів.

2   Систему розподіляють на вузли і нумерують їх великими літерами у кружальцях: А, Б і т.д. Користуючись умовними позначеннями [1, с.537], [3, с.46], на схемі розставляють стандартні деталі (відводи, трійники, хрести, переходи, напіввідводи, і т.д.).

3   На схемі системи цифрами у кружках нумерують (рисунок 3) стандартні деталі (1, 5, 6, 8, 9, 1 і, 12, 15, 16, 17, 19) і лінії поворотів (2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 20).

4   Користуючись монтажним положенням повітропроводів і обладнання [1, с.472], розмірами фасонних стандартних деталей [1, с.336, 343, 345, 353, 354, 355, 357] визначають довжини ліній повітропроводів (рисунок 4) та кількість стандартних [1, с.471] i нестандартних деталей на цих довжинах.


Рисунок 3 – Обмірювальний ескіз системи вентиляції


Рисунок 4 – Схема для визначення довжини ліній повітропроводів


Довжини повітропроводів (L2, L3.......L20) дорівнюють

                          (11-19)

де l2; l3... l20будівельні довжини повітропроводів, мм;

Дб, и, 100, Н, L, b, q, б, lП, 2Д, а – монтажні розміри фасонних деталей, мм ([1, с.336-358] та рисунок 4).

Кількість повітропроводів (деталей) стандартної довжини (N2, N3, N4, ..., N18) на тій чи іншій лінії дорівнює цілому числу знайденому з виразу

 ,                                             (20)

де 2480-розрахункова довжина стандартного повітропроводу (деталі).

Для мінімального числа фланцевих з'єднань у системі слід передбачати максимальну розрахункову довжину стандартного повітропроводу з числа рекомендованих [1, с.471]: 480, 980, 1230, 1980 чи 2480 мм.

Довжина нестандартної деталі (Lн) на лінії повітропроводу L2 дорівнює

,                         (21)

де  – товщина прокладки фланцевого з'єднання (3 мм).

5   Складають комплектуючу відомість на систему вентиляції. У якій повинно бути наведено найменування, ескіз, розміри і площа зовнішньої поверхні деталей системи. Площа поверхні повітропроводів (F) визначається за формулою

,                                              (22)

де Ду, L – відповідно умовний діаметр і довжина повітропроводу, м. Зовнішня поверхня відводів, напіввідводів, переходів, трійників і хрестів визначають по [1. с. 341, 343, 345, 367, 370, 372, 373].

Таблиця 11 – Комплектуюча відомість

№ вуз­ла

№ де­та­лі

Наймену­вання деталі

Ескіз деталі

Розміри деталей мм

Кількість

При­міт­ка

Ду

ахb

Висо­та

Дов­жина

шт.

м2

однієї

усіх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

1

Відвід

1400

-

2100

1400

2

10,2

20,4

2

Повітро-провід

1400

-

-

2480

3

10,9

32,7

2

1400

-

-

1100

1

4.84

4.84

5

Трійник

-

-

1070

760

1

3,3

33

6

Перехід

-

-

800

1

3,09

3,09

7

Хрестовина

1000* 500* 500

-

1072

2 по 536

1

7,26

7,26

8

Напіввід- від

500

-

500

866

2

1,642

3,284

Разом                                                                                                          74,87