Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 7

Марка

Вантажо-підйомність

Інвентарно-розрахункова

Собівартість машино-зміни, грн.

Затрати праці на машино-зміну, люд-год

 

1

2

3

4

5

 

Крани автомобільні

 

КС-1562А

5

8,9

21,73

11,73

 

КС-2551К

6,3

8,6

24,52

12,14

 

КС-2571,72

6,3

9,1

28,68

12,22

 

КС-3562Б

10

20

34,28

12,55

 

КС3571

10

18,5

34,5

12,79

МКА-10М

10

І7Д

32,92

12,71

СМК-10

10

14,7

32,4

12,63

 

КС-4561

16

20

37,15

13,04

 

КС-4561А

16

24,9

36,9

13,04

 

МКА-16

16

23

38,05

13,04

 

КС-4571

16

23,9

38,07

13,04

 

КС-5473

25

28,6

41,1

20,25

 

Крани пневмоколісні

 

МКТ-6-45

13

68,1

54,86

13,28

 

КС-4361 (К-161)

16

20,3

35,49

15,17

 

КС-4361А

16

27,8

37,31

15,25

 

КС-4362(К-166)

16

27

36,98

15,25

 

КС-5363

25

40,7

47,39

20,09

 

МКП-25А

25

40,7

47,99

20,25

 

КС-6362

40

58,9

60,97

20,99

 

МКТ-40

40

61

59,87

20,99

 

Крани гусеничні

 

3-ЗОЗБ

5

9,4

20,25

12,87

 

МКГ-6,3

6,3

20,5

24,85

11,32

 

3-652Б

7,5

12,7

24,68

12,38

 

МКГ-10А

10

23

27,63

12,46

 

3-10011 А

15

18,5

27,72

15,17

 

МКГ-16М

16

30,7

35,4

12,96

 

ДЗК-251

25

28,2

35,94

17,88

 

МКГ25БР

25

36,6

38,54

16,89

 

РДК-250-1

25

77,4

43,13

17,06

 

Примітка. Нормативне число годин роботи крана за рік [16, с.92] дорівнює для автомобільних – 2526 г, пневмоколісних та гусеничних – 3075 г.


Таблиця 17 – Техніко-економічні показники варіантів

Показник

Одиниця

Варіанти

1

2

1 Тривалість монтажних робіт

змін

+

+

2 Собівартість монтажу однієї тони кондиціонеру

грн.

+

+

3 Трудомісткість монтажу однієї тони конструкцій

людино-годин

+

+

4 Питомі капітальні вкладення на одну тону річної продуктивності крана

грн.

+

+

5 Питомі зведені витрати на одну тону кондиціонеру

грн.

+

+

Перевагу віддають варіанту де мінімальні питомі зведені витрати.

Дається склад машин і обладнання за прийнятим варіантом з визначенням технічних характеристик і кількості в табличній формі (таблиця 18), який виносять, на аркуш креслення.

Таблиця 18 – Машини, обладнання та пристосування для монтажу

Найменування

Марка

Технічна характеристика

Кількість, шт.

1

2

3

4

-

-

-

-

Наводять технологію монтажу повітроводів та кондиціонера [1, с.500-506, 517-528], приклад дивися рисунок 6.

Рисунок 6 – Черговість монтажу секцій кондиціонеру краном


2.2.3 Вимоги до якості і приймання робіт

Тут наводять вказівки по вхідному операційному і приймальному контролю якості робіт згідно з СНіП і стандартами [5], [6], [7]. Перелік робочих процесів, які підлягають контролю, засоби і способи контролю, його періодичність, відповідальний за контроль і технічні критерії оцінки якості робіт записують у формі зображеній у таблиці 19, яка входить до складу пояснювальної записки.

Таблиця 19 – Схеми операційного контролю якості монтажних робіт

Найменуван-ня процесу, що підлягає контролю

Предмет контролю

Інструмент спосіб контролю

Періодич-ність контролю

Відпові-дальний за контроль

Технічні критерії якості

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

На аркуші креслення розміщують схему допусків згідно з [5].

2.2.4 Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати

На весь обсяг робіт, передбачений технологічною картою, керуючись відповідними збірниками ЕНиР [8], [9], [19], [11], [12], [14], складають калькуляцію витрат праці, машинного часу і заробітної плати, яку включають до пояснювальної записки.

Таблиця 20 – Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати
на монтаж системи вентиляції.

Найменування процесу

Параграф ЕНиР

Одиниця

Обсяг робіт

Склад ланки

Норма часу

Розцінка, грн.

Затрати праці

Заробітна плата, грн.

Для робітників

Для машиніста

Для робітників

Для машиніста

Для робітників

Для машиніста

Для робітників

Для машиніста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Монтаж камери обслуго-вування КТЦ-160

9-2-58

1 кам

3

6р-1 4р-1 3р-1 2р-2

30

6

17-74

6-36

90

18

53-22

19-08