Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Полтавський національний технічний університет
 імені Юрія Кондратюка

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
”Монтажний проект і технологічна карта на спорудження
внутрішньої сіті
теплогазопостачання та вентиляції”

Для студентів спеціальності 7.092108

„Теплогазопостачання та вентиляція”

Полтава 2005р.


Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції” для студентів спеціальності 7.092108 “Теплопостачання та вентиляція” денної та заочної форм  навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 32с.

Укладач:          М.О.Коршунов, канд. техн. наук, доцент.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри технології будівельного виробництва В.І.Русін, доктор техн. наук, професор.

Рецензент:

Затверджено радою університету

Протокол   №     від                            2005 р.

Редактор Я.В. Новічкова

                                                           Коректор Н.О. Янкевич


Зміст

ХАРАКТЕР ТА МЕТА ЗАВДАННЯ.. 3

1 Монтажне проектування.. 3

1.1 Розробка монтажного креслення на систему опалення чи газопостачання. 3

1.2 Розробка монтажного креслення на систему вентиляції 10

2 Розробка технологічної карти на монтаж системи вентиляції 17

2.1 Варіантне проектування виконання комплексного процесу. 17

2.1.1 Характеристика об'єкта з визначенням габаритів і маси монтажних елементів. 17

2.1.2 Структура комплексного процесу і обсяг робіт. 18

2.1.3 Вибір організаційно-технологічної схеми і методу монтажу КТЦ і повітропроводів. 20

2.1.4 Вибір вантажозахватних пристосувань. 20

2.1.5 Вибір лебідок. 20

2.1.6 Вибір монтажного крану. 21

2.1.7 Вибір транспортних засобів. 23

2.2 Розробка технологічної карти. 24

2.2.1 Область застосування. 24

2.2.2 Організація та технологія виконання робіт. 24

2.2.3 Вимоги до якості і приймання робіт. 27

2.2.4 Калькуляція затрат праці, машинного часу і заробітної плати. 27

2.2.5 Графік виконання робіт. 28

2.2.6 Матеріально-технічні ресурси. 30

2.2.7 Техніка безпеки. 30

2.2.8 Техніко-економічні показники. 30

Література.. 32


ХАРАКТЕР ТА МЕТА ЗАВДАННЯ

Об'єкти курсової роботи ― внутрішні сіті теплогазопостачання і вентиляції цивільних та промислових будівель.

Мета роботи ― набуття навиків по самостійній розробці монтажного проекту і технологічних карт.

Робочі креслення, розроблені проектною організацією, не містять відомостей про точні розміри деталей систем теплогазопостачання і вентиляції (ТГВ) необхідних для їх виготовлення і монтажу. Тому вказані креслення доробляють. Ця додаткова стадія підготовки технічної документації зветься монтажним проектуванням. Монтажний проект вміщує монтажні креслення на кожну систему окремо.

Розділ проекту "Монтажне проектування" оформлюється на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг розрахунково-пояснювальної цього розділу ― 8 ...10 сторінок.

Технологічна карта ― документ технології будівельного виробництва, регламентуючий послідовність і режим виконання будівельного процесу на основі прогресивних методів і комплексної механізації. Вона розробляється згідно з [2] і включає дві частини: "Варіантне проектування" і "Розробка технологічної карти". Варіантне проектування виконується для вибору економічного обґрунтування.

Розробка технологічної карти здійснюється для прийнятого варіанта.

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки технологічної карти ― 15... 18 сторінок рукописного тексту на папері формату А4 (21 Ох 297 мм).

Графічну частину виконують олівцем на аркуші креслярського паперу формату А1 (594x841мм).

1 Монтажне проектування

1.1 Розробка монтажного креслення на систему опалення чи газопостачання

Нижче наведена рекомендована послідовність виконання монтажного креслення.

1   Згідно варіанта завдання олівцем виконується аксонометричний обмірювальний ескіз системи з вказівкою на ньому будівельних довжин прив'язок трубопроводів, приладів і обладнання до будівельних конструкцій і осей будови. На схемі системи зазначають діаметри і кути повороту трубопроводів. Приводять характеристику обладнання, приладів, а також вказують тип з'єднання трубопроводів.

2   Систему розподіляють на вузли (35...40 м труб) і нумерують їх великими літерами у кружках: вузол А , вузол Б і т.д.

3   Користуючись умовними позначеннями [3, с.48] на аксонометричній схемі системи розставляють запірно-регулюючу арматуру (крани, вентилі), фасонні деталі (кутники, муфти, трійники, хрести, контргайки), роз'ємні і нероз'ємні з'єднання (різьбові, зварні, фланцеві), стандартні трубні деталі (згони, скоби, вутки, калачі, відводи), виконують прив'язку роз'ємних і нероз'ємних з'єднань до будівельних конструкцій і кутів повороту трубопроводів.

4   На схемі системи цифрами у кружальцях нумерують стандартні і типові трубні деталі розташовані між з'єднаннями, з'єднанням і фасонною деталлю, краном і приладом і т.д. (рисунок 1.2).

5   Користуючись монтажним положенням трубопроводів і приладів
[5, 6, 20] системи, розмірами стандартних трубних деталей, величинами скидів і припусків визначають заготівельні довжини типових трубних деталей (рисунок 1.2) і виконують їх ескізи з необхідними розмірами.

Так, заготівельна довжина деталі 3 (l3) дорівнює

,(1)

де h2, h4 – будівельні довжини (завдання);

 – скиди відповідно на трійник, кран, муфти, гнуття, хрест, мм (таблиці 2, З, 4, 5);

520 – відстань між осями хрестів, мм;

150 – відстань від вісі нижнього хреста до поверхні чистої підлоги, мм [5, с.20];

l1 – заготівельна довжина деталі 1 (таблиця 1);

l4 – заготівельна довжина згону;

l2 – заготівельна довжина деталі 2, яка дорівнює

,                               (2)

де 200 – дивися рисунок 1;

ас – гіпотенуза трикутника аdс, яка дорівнює

.                                           (3)

Таблиця 1 – Розмір згонів і трубних різьб, мм

Діаметр умовного про­ходу

Заготівельна

довжина згонів (ГОСТ 8969-75*)

Довжина різьб (ГОСТ 6357-81)

Короткої

Довгої

15

110

9

40

20

110

10,5

45

25

130

11

50

32

130

13

55

40

150

15

60


Таблиця 2 – Скиди на арматуру, мм

Діаметр

Крани латунні прохідні, подвійного регулювання та трьохходові за ГОСТ 10944-75*

Вентилі запірні муфтові латунні за ГОСТ 9886-74

Кран пробковий натяжний латунний для газопроводів за ГОСТ 12153-66

Кран пробковий натяжний чавунний для газопроводів за ГОСТ 12154-66

15

29

32

32

-

20

35

39

39

-

25

-

51

-

51

32

-

62

-

62

Похожие материалы

Информация о работе