Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 4

6   Складають специфікацію матеріалів на систему вентиляції (табл. 12) У специфікації матеріалів наведені найменування, розмір і кількість матеріалів для виготовлення системи вентиляції. При цьому кількість листової штабної, кутової і круглої сталі для виготовлення повітропроводів хомутів і підвісок визначають за [1, с.4-9, 12]. Кількість болтів, гайок і матеріалів для прокладок визначають за [1, с.16, 17, 23]. Для м'яких вставок використовується тканина з скловолокна [1, с.24].

Таблиця 12 – Специфікація матеріалів

№ пор

Найменування

ГОСТ

Один. виміру

Розмірність

Кіль-
кість

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

1

Сталь тонколистова

19904-74

кг

5=0,5 мм

120

оцинкована

2

Сталь тонколистова

19904-74

кг

5=1 мм

580

оцинкована

3

Штаба стальна

103-76

кг

4*25

75

сталь

4

Кутова сталь

8509-72

кг

25 * 25 * 4

100

-

5

Сталь кругла

2591

кг

8

45

-

6

Шайби

11371-68

кг

8

10

-

7

Болти

7798-70

кг

М8 * 25

8

-

8

Гайки

5915-70

кг

М8

3

-

9

Прокладка

ВЗ-307-Х1СЛ

кг

17*4

25

резина

10

Тканина з скловолокна

19907

кг

=0,1 мм

1,2

-

Разом

967,2

Товщину листової і розміри штабної та кутової сталі для повітропроводів визначають за [1, с.360-361]. Кількість хомутів і підвісок визначають за формулою

                                          (23)

де l2; l3... lnбудівельні довжини повітроводів, м;

3 – крок хомутів і підвісок, м.

Конструкцію і розмір хомута і тяги для підвіски повітроводу визначають за [1, с.270-271].

Масу листової сталі визначають за формулою

                                            (24)

де 7,85 – маса листа сталі товщиною 1 мм, площею 1 м2, кг;

F – площа зовнішньої поверхні повітропроводів і фасонних деталей виготовлених з сталі товщиною , м2;

 – коефіцієнт на відходи і припуски (приймається =1,1);

 – товщина листової сталі, мм.

Маса штабної, кутової і круглої сталі та прокладок визначають за формулою

 ,                                                (25)

де m – маса 1 м штабної, кутової і круглої сталі та прокладки, кг [1, с.4, 5, 8];

l – довжина штабної, кутової і круглої сталі чи прокладки, м.

Довжина штабної, кутової і круглої сталі на один повітропровід (деталь) визначають за формулою

,                                           (26)

де Ду – умовний діаметр повітропроводу, м;

пвкількість повітропроводів (деталей), діаметром Ду, шт.

На один перехід, трійник і хрест довжина штабної чи кутової сталі на фланці визначають за формулою

                                           (27)

де – сума умовних діаметрів на торцях фасонної деталі, м.

Довжина прокладок, щоб ущільнити фланці визначають за формулою


                                           (28)

де n-кількість фланцевих стиків з діаметром Ду у системі вентиляції, шт.

Довжина круглої сталі для підвісок визначають за формулою

                       (29)

де НП, НОВ – відповідно відмітка верха перекриття до якого кріпляться підвіски і вісі повітропровода, м;

 – суму діаметрів повітропроводів на довжинах l2; l3... ln м;

n – кількість діаметрів, шт.;

nn-кількість підвісок по всій системі, шт.

Кількість болтів, шайб і гайок визначають за формулою

                                         (30)

де nо  – кількість отворів під болти на одному фланці повітроводу, шт., приймається згідно [1, с.360];

nф – кількість повітропроводів і фасонних деталей даного діаметра, шт., (таблиця 11).

Маса болтів, шайб і гайок () визначають за формулою

                                               (31)

де nб – кількість болтів, шайб і гайок даного діаметра, шт.;

m – маса 1000 шт. болтів, шайб і гайок, кг, приймається згідно [1, с.17-18].

При виконанні прямокутних повітропроводів у формулах замість довжини кола приймається периметр повітропроводу і його висота.

2 Розробка технологічної карти на монтаж системи вентиляції

2.1 Варіантне проектування виконання комплексного процесу

2.1.1 Характеристика об'єкта з визначенням габаритів і маси монтажних елементів

Згідно варіанта завдання коротко описують об'ємно-конструктивне рішення об'єкту, конструкцію системи вентиляції та обладнання, що виконує кондиціювання повітря. Для вибору методів монтажу, монтажних кранів, обладнання та монтажних отворів визначають максимальний габарит і масу складальної одиниці кондиціонера і повітропроводів.

Для транспортування і монтажу кондиціонерів типових центральних (КТЦ) у таблиці 13 наведена кількість складальних одиниць, а також максимальна маса і габарит у стані поставки однієї з них.

Таблиця 13 – Кількість, маса і габарит складальних одиниць КТЦ

Марка КТЦ

  Кількість складальних              одиниць

Маса і габарит найбільшої складальної одиниці

Маса підста-
вок, т

Віброізолятори

Типорозмір

Кількість, шт.

т

L*В*Н, м

1

2

3

4

5

6

7

КТЦ 31,5

17

1,5

3,5 * 2 * 2,5

0,31

ДО 39

4

КТЦ 40

18

1,5

3,5 * 2 * 2,5

0,4

ДО 39

4

КТЦ 63

21

2,0

3,8 * 2 * 2

0,63

ДО 40

4

КТЦ 80

23

2,0

3,8 * 2 * 2

0,8

ДО 41

4

КТЦ 125

27

3

42 * 22 * 24

1,25

ДО 42

4

КТЦ 160

35

3,5

5,4 * 2,0 * 2,1

1,6

ДО 43

5

КТЦ 200

39

4,0

6 * 2,3 * 2,7

2,0

ДО 44

5

КТЦ 250

44

4,0

6 * 2,3 * 2,7

2,5

ДО 45

6