Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 8

Примітки:

1 Норму часу і розцінки на монтаж секцій та камер КТЦ наведені у таблиці 21;

2 Норма часу (Нч м) для машиніста визначається за формулою

,

де Нч – норма часу на виконання одиниці вимірювання (таблиці 20 та 21); п – склад ланки;

3 Розцінка для машиніста (Рм) визначається за формулою

Рм = НЧМ · С6 = 6 · 1,06 = 6,36 грн.,

де С6 – годинна тарифна ставка машиніста шостого розряду [8].

2.2.5 Графік виконання робіт

Основою для складання графіка виконання робіт є обсяг робіт (таблиця 14) і калькуляція затрат праці (таблиця 20). Для побудови графіка рекомендується спочатку виконавши технологічні розрахунки в табличній формі, які включається до складу пояснювальної записки.

Технологічні розрахунки з графіком виконання робіт розмішують на аркуші креслення. Як приклад в таблиці 22 наводиться технологічні розрахунки і графік виконання робіт по монтажу системи вентиляції, обладнаної ктц-160.

Таблиця 21 – Норми часу і розцінки на монтаж секцій та камер КТЦ [2]

Найменування

Один, вимір.

Продуктивність КТЦ, тис м~ / год

10

20

40

60

80

120

160

200

240

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Камера зрошення

1 камера

12

7-09

14

8-28

20

11-82

25

14-78

30

17-74

59

34-88

75

44-34

92

54-39

110

65-03

2 Блок тепло-масообміну

1 блок

13,6 8-04

15,9 9-40

21,5 12-71

42

24-83

49

28-97

80

47-28

99 58-53

120

70-94

141

83-36

3 Повітро­нагрівач

1 нагрівач

4,3

2-54

5

2-96

6,3

3-72

23

16-60

28

16-55

38

22-47

44 26-01

51

30-15

59 34-88

4 Фільтр

1 фільтр

7.1

4-20

7,9

4-67

8,2

4-85

22

13-01

30

17-74

48

28-38

66

39-02

83

49-07

100

59-12

5 Приймаль­ний блок

1 блок

10,3 6-09

13,8 8-16

19,2 11-35

25

14-78

29

17-15

45

24-24

54 31-93

64

37-83

74 43,75

6 Камера обслуговування

1 камера

5,5

3,25

6,3 3,72

8,5

5-03

11

6-50

16,5

9-75

25

14-78

30

17-74

36

21-28

42 24-83

7 Блок приєднання

1 блок

16

2-13

12

2-78

6,8

4-02

8,8

5-20

11

6-50

30

17-74

61,8 36-54

73,4 43-39

85

50,25

8Вентагрегат

1 агрегат

7,6

4-49

9,5

5-62

15

8-87

29

17-14

32

18-92

47

27-49

54

31-92

Примітки:

1 Чисельник – норми часу, людино-годин; знаменник – розцінки, грн.;

2 Монтаж секцій та камер КТЦ виконує ланка у складі слюсарів вентиляційників 6-го розряду ― 1 чоловік, 4―1, 3―1, 2―2.


Таблиця 22 – Графік виконання робіт

№ п/п

Найменування процесів

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Затрати праці люд.-год.

Прийнятий склад ланки

Тривалість процесу у зміни

Робочі зміни

робітників

машиніста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Розвантаження секцій КТЦ

1шт.

35

16,8

8,4

2

1

2

Розвантаження повітроводів ле­бідкою

1шт.

66

31,68

10,56

3

1,2

3

Перевезення повітроводів ручним візком

1т.

6,6

7,26

1

0,8

4

Свердлення отворів у перекритті

100 отв.

0,85

4,1

1

0,5

5

Установлення підвісок

1т.

1,6

14

4,6

3

0,5

6

Монтаж камери зрошення

1шт.

1

75

15

5

1,8

7

Монтаж камери обслуговування

1шт.

1

ЗО

6

5

0,73

8

Монтаж блока приєднувального

1шт.

1

61,8

12,36

5

1,5

9

Установлення віброізоляторів

1шт.

5

3,55

2

0,21

10

Монтаж вентагрегату

1шт.

1

47

9,4

5

1,14

11

Монтаж блока приймального

1шт.

1

54

10,8

5

1,31

12

Монтаж повітроводів

м2

850

340

3

10,36

13

Монтаж гнучких вставок

1шт.

2

5,2

2

0,31