Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплогазопостачання і вентиляції”, страница 2

Таблиця 3 – Скиди на прямі фасонні деталі, мм

Діаметр

Муфти короткі за ГОСТ 8954-75*

Трійники за
ГОСТ 8948-75*;

хрестовини за
ГОСТ 895 1-75*

Кутники за ГОСТ 8946-75*

15

5

18

18

20

6

21

21

25

7

25

25

32

7

З0

З0

40

7

33

33

Таблиця 4 – Величини скидів на перехідні фасонні деталі, мм

Умовний діаметр

Трійники за
ГОСТ 8948-75*;
хрестовини за
ГОСТ 8951-75*

Муфти за ГОСТ 8957-75*

Футорки ГОСТ 8960-75

Ду х dy

Х1

Х2

X

L

X

20x15

17

20

15

26

16

25x15

18

23

19

29

19

25x20

21

23

18

29

17

32x15

18

27

22

31

21

32x20

20

28

21

31

19

32x25

24

28

19

31

18

40x15

18

31

31

21

40x20

20

31

24

31

19

40x25

24

32

28

31

18

40x32

28

32

20

31

16

Примітка:

Х1, Х2 – відповідно скиди у напрямку осей труб більшого і меншого діаметрів;

L – довжина футорки; X – величина скидів.

Таблиця 5 – Значення х і у для визначення заготівельних довжин гнутих деталей

Кут гнуття, град

Скиди х при повному діаметрі труби, мм

Коефіцієнт,
у

15

20

25

32

40

90

23

30

40

50

53

1,0

115

8

11

14

18

20

0,637

130

4

5

7

9

10

0,466

135

4

4

5

7

8

0,414

145

2

2

3

4

4

0,315

Рисунок 1 – Обмірювальний ескіз системи опалення


Заготівельна довжина деталі 7 дорівнює

,                                    (4)

де l1 – будівельна довжина від вісі стояка до вісі радіатора (завдання);

l6 – заготівельна довжина згону (таблиця 1);

lКР – довжина короткої різьби (таблиця 1);

lР – довжина радіатора, мм, яка дорівнює

                                        (5)

де n1площа еквівалентної поверхні нагріву радіатора, екм, (завдання);

Fэк  – площа еквівалентної поверхні нагріву однієї, екм, [21, с.78];

В – довжина однієї секції, мм;

n – кількість секцій у радіаторі (п = п1: Fэк ), шт.;

 – товщина прокладки, між секціями радіатора (дорівнює 1 мм);

lР – товщина радіаторної пробки (дорівнює 15 мм).

Довжину стальних штампованих радіаторів визначають порівнянням площі еквівалентної поверхні нагріву радіатора наведеної в завданні з площиною нагріву, яка наведена у технічній характеристиці радіаторів.

Приймається тип і довжина радіатора у котрого еквівалентна поверхня нагріву дорівнює чи дещо більша площи, наведеної у завданні.

Заготівельна довжина деталі 12 дорівнює

,                            (6)

де,  – будівельна довжина, мм.

При з'єднанні труб зварюванням (рисунок 2) заготівельні, довжини деталей 1,2,4,9 дорівнюють

                  (7-10)

де h, l1, l2, l3 – будівельні довжини, мм, (дивися завдання);

100, 400, 1300, 770, 90 - довжини прийняті конструктивно чи з умов монтажного положення трубопроводів і приладів;

 – скиди на кран, муфту, гнуття, зварювання, мм, (таблиці 2, 3, 5, 6);

 – заготівельна довжина згону, мм;

 – монтажна довжина скоби, мм;

 – довжина короткої різьби, мм (таблиця 1).

Таблиця 6 – Скиди на Т-образні зварні з'єднання, мм

Умовний діаметр основної труби Dу

Величини скидів при умовному діаметрі звареної труби dу

15

20

25

32

40

15

8

-

-

-

-

20

10

10

-

-

-

25

15

15

10

-

-

32

20

20

20

15

-

40

20

20

20

20

15

Рисунок 2 – Обмірювальний ескіз системи газопостачання


Заготівельна довжина L6 дорівнює L6 = Lм + z., де z - величина припуску, мм (таблиця 8).

Таблиця 7 – Величини припусків 2 для вуток

Ду,

мм

Радіус гнуття труб К, мм

Висота вильоту

Н, мм

Кут гнуття вутки , град

Припуск

z, мм

15

50

50

130

15

20

65

60

135

17

25

85

90

135

31

32

105

100

135

27

Таблиця 8 – Величини припусків 2 для скоб

Діаметр обгинаючої труби, мм

Висота вильоту скоби h, мм

Умовний діаметр скоби, мм

15

20

25

32

15

27

11

7

4

3

20

32

13

9

7

5

25

38

16

12

10

9

32

47

24

22

14

12

6) Складають комплектуючу відомість на систему опалення чи газопостачання (таблиця 9).

Таблиця 9 – Комплектуюча відомість