Мікроелементи і фактори росту. Аеротолерантні анаероби. Фактори росту. Вода необхідна для розчинення елементів та розвитку мікроорганю

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

Кл-ція мікроорг по відношенню до кисню:

Анаеробні – не викор кисень.

Аеробні – викор кисень.

Облігатні анаероби – не можуть рости в присутності кисню.

Оксидурікові анаероби – не гинуть під дією кисню.

Оксилабільні анаероби – гинуть під дією кисню.

Аеротолерантні анаероби – можуть рости під дією кисню, але не використ його.

Облігатні аероби- не можуть рости без кисню.

Факультативні аероби – можуть рости без кисню.

Мікроаерофіли – краще ростуть в конц кисню в більш низькій ніж атмосферна.

В технологіях застосовують головним чином факультативні анаероби.

Мікроелементи і фактори росту

Фактори росту – це необхідні деякі орг сполуки, АК, вітаміни.

Мікроелементи – K, Ca, Na, S  - необхідні для будови клітинних структур, активних центрів, багатьох ферментів.

Фактори росту можуть бути внесені в сер-ще.

Вода. Вода необхідна для розчинення елементів та розвитку мікроорганю

Вміст води в розчині або субстратів кількісно вираж величиною активності води або відношенням парціального тиску пари розчину до тиску водяної пари.

Для розб сер-ща =1, для сухого =0.

Мікроорг здатні розвив в сер-щі коли активність води колив в межах 0,69-0,99. Для бактерій: 0,93-0,99. Обумовл вл-ми культив  висококонц сухих реч-н.

Клас-ція мікроорган.

Залежно від клітинної організації мікроогр діляться на: прокаріоти(без ядра), еукаріоти.

За зовнішн виглядом розрізн 4 осн групи бактерій: кулькоподібні(коки), паличкоподібні, спіралевидні, нитчасті.

Дріжджі. Дріжджі розгляд як групу вищих грибів, що переважно вегетують в одноклітинній формі, розмнож поділом або брунькуванням.

До грибів їх зарах за ознак:

-наявність відокремленного ядра

-відсутність фото синтезуючих  пігментів

У більшості випадків дріжджові клітини безбарвні, деякі синтезують червоний, оранж або жовтий пігмент.

Вони відрізн за формою вегетативних клітин, статевих спор та певними культуральними ознаками, форма клітини є овальною, круглою, розмір: 2,5-10,0 мкм.

Ростуть в температурному діапазоні 0-37

Розвив в аеробних та анаеробних умовах, за рН 3-8 та границі активності води від 0,9 до 0,6.

Культивування

Культивув продуцента наз ферментацією, при цьому ми повинні забезпеч певний тип біореактора, спосіб подавання живильних реч-н, повинні забезпеч видалення продуктів метаболізму та інших факторів.

Залежно від проведення процесу їх поділ на:

1.Культивування – цільовий продукт – сама маса мікроорг або її компонентів.

2.Біосинтез позаклітинних продуктів метаболізму – процес одеож спирту, вина, пива.

3. Процеси, якими мікроорг та їх компоненти використ як біореактори для здійснення тонких хім р-цій (отрим гормонів, антибіотиків…)

4.Селективна утилізація деяких компон сер-ща (очищення стічних вод).

5.Біологічне  вилучення металів з рудників – біометалургія.

Особливості живлення мікроорганізмів

Осн хім елементи, які необхідні для усіх без винятку, і які вжив у відносно великій к-ті є N, O2, H, C

Для норм життєдіяльності необхідні P, S, Mg, Na.

Розрізняють ендо- та екзогенне живлення. При ендогенному – клітина використ головним чином резервні або запасні реч-ни (глікоген, ліпіди, азотисті сполуки). При екзогенному – усі компон жив-ня повинні надходити в клітину із зовнішн сер-ща.

Основні промислові види мікроорг:

1.Дріжді(сахароміцессеревізія-спирт, гліцерин)

2.Бактерії(етанол, сорбіт, ацетон, бутоном, оцтова к-та)

3.Мікроміцети(ферментні препар, амілаза, пектидаза)

В пром-ті викор 3 осн групи мікоорг:

1.Природні штами, вл-ті яких покращ природним або штучним відбором.

2.Штами, вл-ті яких замінені внаслідок мутацій, зумовлених прородніми або штучно створеними умовами.

3.Штами, отримані внаслідок генної або клітинної інженерії.

Осн принципи складання живильних сер-щ

Наявність в достатн кіл-ті необхідн елементів.

В лаб умовах начаст застос агари, мясні бульйони, молоко, унів субстрати приготовл на дист або водопроводн воді.

В вир-му процесі переважають сер-ща з природної сировини, відходів вир-ва (меляса), які додатково збагачують джерелами N, P, встановл оптимальн занач рН, додав мін к-т або лугів.

Основні типи розмноження мікроорг:

А) для бактерій – поділ (обидві дочірні клітини є однаковими)

Б) для дріжджів – утв бруньок.

В) для мікропор – подовження і розгалуження міцелію.

Популяція – сукупність мікроорг одного виду або чиста культура різних видів (змішані культури або асоціації), які розвиваються в обмеженому просторі.

Конц мікроорг – кілк-ть клітин в 1 см3 клітинної суспензії або культуральній рідині.

Мікробна біомаса – маса (г) сухої біомаси в 1 дм3 клітинної суспензії.

Види живлення

1.Вуглецеве. Джерела С: найбільш сприяти є вуглець пентоз та гексоз.

Високо мол сполуки як правило мікроорг не вживаються, але вони є як енергетичний запас, можуть вступать в деякі р-ції з отриманням кінцевого продукту.

Крохмаль , декстрини внаслідок своєї молекулярної маси не можуть пройти через клітинну оболонку, тому їх вживання можливе тільки після гідролізу.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
41 Kb
Скачали:
0