Мікроелементи і фактори росту. Аеротолерантні анаероби. Фактори росту. Вода необхідна для розчинення елементів та розвитку мікроорганю, страница 4

-багатоступеневі (гетерогенні) – є багато апаратів, які можуть бути сполучені між собою, в кожному з них викор всі частини субстрату для здійснення накопичення біомаси, неперервного синтезу.

У замкненій системі з біореактора відводиться рідина звільнена від клітин продуцента, завдяки чому конц в біореакторі постійно збільшується.

Рециркуляція біомаси – культуральна рідина, яка виходить з апарата, сепарується і фракція збагачена клітинами мікроорг повертається в ферментатор (збільш продуктивності всього процесу).

Виробнича інфекція та боротьба з нею

Види дезінфекції: профілактична, поточна, заключна(загальна).

Профілактична – знезаражу питних та стічних вод, приміщень виробничих цехів, про цьому ведеться миття рук, хлорування.

Поточна – очистка робочих місць, обладнання, комунікації, інвентарю (викор на окремих об’єктах).

Загальна – генеральне прибирання обладнання, інвентарю вручну або механізовано.

Мийні засоби повинні бути безпечними.

Фізичні способи дезінфекції – пастеризація, нагрівання до 60 -95, витримка протягом 20-60 хв, що проз вод до загибелі вегетативних форм мікроорг. Не спостер змін в хім складі продуктів. Охолодження до 0..-2, заморожування до -4..-20, мікроорг не гинуть, продовж термін зберігання.

Хімічні способи – засосув антисептиків і антибіотиків.

Закономірності періодичного способу культивування

Переваги способу:

Проста реалізація. Незначні вимого до обладнання та кваліфікації персоналу.

Менші втрати конц цільового продукту внаслідок росту контанінгуючої мікрофлори.

Більша конц цільового продукту, що суттєво покращ ефективність виділення та очищення.

Модифікації здійснення періодичного культивування:

-повторне вик-ня вихідної посівної культури.

-частина отриманної культури використ для посіву в наступному циклі.

-частина культури в визнач фазі відбирається і в біореактор доливається свіже поживне сер-ще.

Безперервний спосіб культивування

Переваги:висока продуктивність, зниження ручної праці, можливість механізації та автоматизації.

Збільш продуктивності обумовлено:

-скореченням непродуктивних проміжків часу на виконання допоміжних та заключних операцій.

-внаслідок створення і підтримання в культуральній рідині постійного знач рН, темп, конц реч-н поживного сер-ща, метаболітів, які дають можливість росту і розвитку культури.

-можливістю проводити багато стадійний безперервний процес в батареї ферментаторів, при цьому створ у кожному із них оптимальні умови.

Недоліки: складнощі в асектуванні культивування, осідання біомаси на сінках біореактора та трубопроводах, спостерігання різного зниження активності мікроорган.

Принципи розмноження мікоорг

Групи мікроорг:

Чисті – такі, що розмнож з однієї клітини в стерильних умовах. Зберігаються в спец музеях, лабораторіях, надходять на підприємство у вигляді пробірок. Вирощені на сер-щі Агар-Агар.

Прородночисті – поряд з осн культурою знах певна кіл-ть інших видів мікроорг, яка зявляється за певних умов.

Осн вимоги вирощ чистих культур:

-вирощ в стерильн біореакторах на стерильних сер-щах

-пересів з одного апарату у другий здійсн за стерильн умов

-викор без кисю або використ стерильного кисню.

При вирощуванні прородночистої культури сер-ще не стерилізують, а повітря проходить тільки механічне очищення.

Загальна схема вир-ня мікроорг

В пробірк уз чист культурою, отрим з муею, дод 20 мл стерильного солодового сусла -> розмішують до зрост об’єму поживн сер-ща до 100 мл -> до 500 мл -> до 2.5 л -> до 10 л (лаб стадія) -> до 1000 л -> до 3000-5000 л -> 10000 л(стадія біореакторів) -> від 50-500 т(виробнича стадія).

Розмнож ведуть на сер-щі, фіз.-хім склад якого, рН, темп оптимальні для розмнож мікроорг.

Пересів проводять коли мікроорг у фіз. активному стані. Ознаки цього стану:

-зниження піни на поверхні рідини

-осадження мікроорг