Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 7

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №27

1.

Електричне коло являє собою елемент аналізатора або фільтра. Необхідно підібрати індуктивності L1 та L2 так, щоб в опорі R струм основної гармоніки був відсутній, а струм дев’ятої гармоніки був якомога більшим.

2. Розробити програму виконання регістра пам’яті на 4 бити. Управляючим бітом на запис регістра буде біт b7 порту В, а управляючим бітом на зчитування – b6 порту В.

3. Технічні характеристики ОП. Їх фізичне пояснення та вплив на характеристики схем з ОП.

4. Загальні положення теорії зворотних зв’язків.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №28

1. Визначити напругу на навантаженні, максимальне значення струму ключів, середнє значення струму джерела живлення, ємність конденсаторів на вході мостового трифазного АІН при з’єднанні навантаження зірка та трикутник (Uнл=40В, rн=8Ом, Lн=4мГн, f=400Гц, l=180).

2. Текстовий режим.  Робота з масивами. Складання масивів. Скласти програму для матричного рівняння С[1..2,1..3]=A[1..2,1..3]+B[1..2,1..3] і вивести отримані цифри на текстовий екран для С при даних

3. 4-шарові напівпровідникові прилади. Діністори та тиристори. Електричні статичні характеристики тиристорів.

4. Лічильники імпульсів. Приклади використання.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №29

1.

ЕРС однієї фази симетричного трифазного генератора ; опір кожної фази навантаження ; опір нейтрального проводу , де k – номер гармоніки. Зневажаючи фазними опорами генератора, визначити:

1) Показні значення електродинамічних амперметрів А1 та А2;

2) Показне значення вольтметра електромагнітної системи, включеного в коло замість нейтрального проводу.   

2. Розробити програму двійкового лічильника, коефіцієнт перерахунку якого задається словом, яке подається на порт В.

3. Диференційний підсилюючий каскад. Особливості його роботи в аналоговому режимі. Властивості диференційного каскаду.

4. Пояснити вплив зворотних зв’язків на нелінійність схеми, на частотні характеристики.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет № 30

1. Визначити основні параметри дросельно-тиристорного компенсаційного пристрою, який розрахований на повну компенсацію реактивної потужності конденсаторів:

            Вихідні дані:

·  Діюче значення вихідної напруги (синусоїдальної) паралельного однофазного інвертора струму  Uн=230 В.

·  Частота вихідної напруги f=400 Гц.

·  Ємність комутаційних конденсаторів Ск=70 мкФ.

2. Текстовий режим. Робота з масивами.  Множення масиву на масив. Скласти програму для матричного рівняння С[1..2,1..2]=A[1..2,1..3]*B[1..3,1..2] і вивести отримані цифри на текстовий екран для С при даних

.

3. Оптотранзистори. Особливості їх побудови, характеристики та області використання. Навести приклад.

4. Пристрої пам’яті. Постійні, оперативні ОЗП. Характеристики. Приклади використання.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                 В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика