Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 4

  • Схема інвертора – однофазна мостова без трансформатора на виході.
  • Середнє значення вихідної напруги інвертора Ud=300 B.
  • Діюче значення напруги (синусоїдальної) на виході інвертора Uн=400 В.
  • Потужність навантаження Рн=10 кВт; cosjн=0,8.
  • Реактивна потужність компенсуючи конденсаторів Qc=20 кВА.

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.

Використати формули

  ,

де  і = 0..10 – змінна ;  А,- постійні величини.

3. Часові та динамічні параметри тиристорів та їх вплив на роботу приладів в схемах.

4. Регістри і регістрові схеми. Типи регістрів і особливості їх використання. Приклади використання.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №15

1.

Знайти струм  методом еквівалентного генератора.

2. Розробити програму реалізації пристрою для визначення невідомої функції 3-х змінних (на виході пристрою повинен з’явитися двійковий код 0¸7, а прийматися повинні істинні значення функції, які мають відображатися світлодіодами відповідного розряду).

3. Оцифровка зображення. Стандарт CIE. Виведення на екран монітора. Система YIQ.

4. Технічні характеристики ОП. Їх фізичне пояснення та вплив на характеристики схем з ОП.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №16

1. Розрахувати параметри Г-подібного резонансного LC – фільтру на виході АІН.

Вихідні дані:

-  діюче значення і кутова частота первинної гармоніки вхідної напруги фільтра:

-  U'1 = 230 В; ω1 = 314 рад/с;

-  найбільше діюче значення струму навантаження Iн max = 60 А;

-  коефіцієнт послаблення третьої гармоніки напруги kф3 = 10.

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.

Використати формули

  ,

де  і = 0..10 – змінна ;  - постійні величини.

3. Оптотиристори. Особливості їх побудови. Характеристики та області використання. Навести приклад.

4. Перетворення аналогових сигналів у цифрову форму. Послідовні і паралельні формати передачі сигналу. Точність перетворення сигналу.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №17

1.

Опори елементів схеми мають наступні значення: ; ; ; ; . Визначити потужність, що витрачається в опорі R, якщо напруга, підведена до кола, дорівнює 100 В.

2. Розробити програму електронного секундоміру. При натисканні на пін d0 секундомір включається і веде перерахунок до 60-ти, що відображається на світлодіодах в двійковому коді. При натисканні на пін d1 секундомір скидається.

3. Енергетичний спектр сигналу. Функції кореляції.

4. Ключові режими роботи ОП. Ключові схеми. Нуль-орган, компаратор. Гістерезисний компаратор.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №18

1. Розрахувати інтервал провідності і середнє значення струму вентилів некерованого випрямляча, виконаного за однофазною схемою з нульовою точкою, котрий працює на проти-ЕРС. Вихідні данні такі: діюче значення напруги вторинної напівобмотки трансформатора ; проти-ЕРС в полі постійного струму ; внутрішній опір джерела проти-ЕРС  Ом; індуктивність в полі постійного струму .