Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 2

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №6

1. Побудувати обмежувальну характеристику трифазного мостового інвертора, що живиться від мережі з діючим значенням лінійної напруги: , та реактивним опором фази: . Розрахувати струми і напруги вентилів цього інвертора при таких вихідних даних: активна потужність джерела постійного струму: Р=1000кВт; діюче значення лінійної напруги вторинної обмотки: ; активні втрати в схемі відсутні, а індуктивність: ; кут випередження: . Визначити реактивну потужність, споживану інвертором з мережі.

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.

Використати формули

 ,

де  і = 0..10 – змінна ; А,- постійні величини.

3. Біполярні транзистори. Навести сімейства вхідних і вихідних характеристик. Параметри біполярних транзисторів та їх фізична інтерпретація. Температурні залежності параметрів і характеристик.

4. Мінімізація логічних функцій. Способи мінімізації та їх особливості.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №7

1. Трифазний трансформатор, з’єднаний зіркою, має фазну напругу 127 В і живить дві однакові електроплитки на 127 В, включені в дві різні фази, і включену в третю фазу лампу, потужність якої в 10 разів менша потужності кожної з плиток. Під якою напругою опиниться ця лампа, якщо нульовий провід обірветься?

2. Розробити програму для ділення частоти вхідних імпульсів на 27.

3. Основи теорії сигналів. Безперервні сигнали. Спектральна щільність сигналу. Властивості спектральної щільності. 

4. Місцеві зворотні зв’язки в однокаскадному підсилювачі та їх вплив на електричні параметри підсилювача.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №8

1. Побудувати регулювальні характеристики = f (g) ШІП I типу при активно-індуктивному навантаженні і навантаженні з проти-ЕРС.

            1.) ; g=1.0; 0.8; 0.6; 0.4; 0.2;

            2.) E/=0.8; 0.75; 0.5; 0.25.

2. Текстовий режим.  Робота з масивами. Розв’язання системи диференційних рівнянь.

Скласти програму для матричного рівняння L[1..3,1..3]*dI/dt[1..3]=U[1..3] – R[1..3,1..3]*I[1..3], dI/dt[1..3]= L-1 [1..3,1..3]*(U[1..3] – R[1..3,1..3]*I[1..3]) і вивести отримані цифри для dI/dt на текстовий екран при даних

        

3. Моделі транзисторів. Модель в р-параметрах. Модель в h-параметрах. Взаємозв’язок між ними. Експериментальний спосіб визначення h-параметрів.

4. Мультиплексори. Дати пояснення принципу роботи та способам і областям використання.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №9

1.

В коло електродвигуна Д з лінійною напругою 380 В включені два однакових ватметри W1 і W2, покази яких 398 Вт і 2 670 Вт. Визначити активний та реактивний опори кожної фази еквівалентної двигуну зірки. 

2. Написати 4 будь-які прості програми і надати користувачу можливість вибору між ними. Вибір виконуваної програми задається двома молодшими бітами порту D.

3. Ергодичність імовірнісних процесів. Спектри імовірнісних процесів.

4. Схеми компенсаційних стабілізаторів напруги. Характеристики.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук