Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №1

1. До генератора з ЕРС  приєднані паралельно дві вітки: в одній послідовно з’єднані опір RA та індуктивність L, в другій послідовно з’єднані опір RB та ємність C, причому , . В якій з віток (А або В) споживана потужність більша і чому вона дорівнює?

2. Розробити програму, яка приймала б біти двійкового коду b0¸b3 з порту В і передавала на біти b4¸b7 відповідний код Грея.

3. Спектрально-кореляційні характеристики дискретних і цифрових сигналів. Особливості виділення сигналу.

4. Обмежувачі напруги. Параметричні стабілізатори. Схеми. Принцип роботи. Призначення.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                            В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                               О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                                         В. М. Іванов

ст. викладач                                                                           І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет № 2

1. Розрахувати параметри основних елементів керованого випрямляча за трифазною мостовою   схемою, що працює при  за такими даними: лінійна напруга мережі  живлення   ; частота напруги мережі: f = 50 Гц; середнє значення випрямленої напруги змінюється в діапазоні від  до ; активний опір навантаження .

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран також назву розрахунку, прізвище студента, номер групи. Використати формули

    ,

де  і = 0..10 – змінна ; - постійні величини.

3. Стабілітрон та його характеристики. Принцип роботи. Статичні і динамічні параметри. Особливості використання. Привести приклад.

4. Коди та їх характеристики. Призначення кодів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                            В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                               О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                                         В. М. Іванов

ст. викладач                                                                           І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №3

1.

На вхід електричного кола, приведеного на рисунку, подається напруга, яка дорівнює .

Параметри кола наступні:  

Завдання:

1) Визначити величину ємності С2, при якій вхідний струм кола буде синусоїдальним з кутовою частотою 1000 с-1.

2) При обчисленому значенні ємності С2 визначити показне значення амперметра електромагнітної системи.

2. Розробити програму перемноження двох 4-розрядних двійкових слів, що приймаються з порту В (b0¸b3) і (b4¸b7). Результат вивести на порт D.

3. Функція автокореляції дискретного сигналу. Z – перетворення.

4. Ключовий режим транзистора. Пояснити особливості ключових режимів біполярних і польових транзисторів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                 В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №4

1. Розрахувати амплітуди перших трьох гармонік споживаного струму на випрямленої напруги трифазного мостового перетворювача при таких вихідних даних: лінійна напруга живлення:  ; індуктивний опір фази живлення: ; випрямлений струм: ; кут управління: . Визначити коефіцієнт несинусоїдальності напруги на вході випрямляча.

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.

Використати формули

 ,

де  і = 0..10 – змінна ; А,- постійні величини.

3. Фото- і світлодіоди. Принцип роботи. Характеристики приладів. Області використання. Привести приклади. Оптрони та їх характеристики.

4. Правила, закони та тотожності алгебри логіки.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №5

1.

До трифазної лінії з лінійною напругою 380 В приєднані зіркою два приймача, у кожного з яких . Нейтралі приймачів з’єднані між собою через амперметр, що має порівняно малий опір (<<20 Ом). Знайти струм в колі амперметра.

2. Розробити програму двійкового лічильника імпульсів з k=12. Кількість імпульсів відображати в двійковому коді світлодіодами, що приєднані до розрядів b0¸b3 порту В.

3. Характеристика зображень та особливості їх сприйняття. Система синтезу кольорів RGB. Субтрактивний кольоровий синтез – система CMYB. Абстрактні кольорові системи HSV, HLS, HSB.

4. Підсилювач класу АВ (В). Особливості вибору положення робочої очки. Обґрунтувати переваги і недоліки підсилювачів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

Похожие материалы

Информация о работе