Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 3

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №10

1. Побудувати зовнішні характеристики ШІП III типу (з послідовним повністю керованим ключовим елементом та паралельним підключенням дроселя до навантаження) при таких даних: Ed = 60 B; Rвн Iн / Ed = RL Iн / Ed = 0; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; γ = 0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8.

2. Текстовий режим. Робота з масивами. Віднімання масивів. Скласти програму для матричного рівняння С[1..2,1..3]=A[1..2,1..3]-B[1..2,1..3] і вивести отримані цифри на текстовий екран для С при даних

3. Особливості частотних і температурних характеристик польових транзисторі. Моделі польових транзисторів.

4. Арифметичні та арифметико-логічні пристрої. Контроль парності.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет № 11

1.

До електричного кола прикладена напруга . Визначити покази приладів.

2. Написати програму, що реалізує роботу кільцевого лічильника з однобітним записаним словом.

3. Дискретне перетворення Фур’є. Відновлення сигналу ДПФ. Зворотне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є.

4. Багатокаскадні підсилювачі та їх характеристики.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №12

1. Розрахувати параметри основних елементів схеми (ідеалізованої з Ld = ∞) однофазного мостового паралельного інвертора за такими вихідними даними:

              - середнє значення вхідної напруги Ud = 24 B;

              - діюче значення вихідної на навантаженні Uн = 36 B;

              - частота вихідної напруги  f = 1000 Гц;

- потужність навантаження Pн = 1 кBт; cos φн = 0,8 (значення дане для синусоїдальної вхідної напруги);

- термін відновлення здатності до запирання – не більше 100 мкс.

2. Текстовий режим. Робота з масивами. Множення масиву на скаляр. Скласти програму для матричного рівняння С[1..2,1..3]=A*B[1..2,1..3] і вивести отримані цифри на текстовий екран для С при даних

    

3. Типи транзисторів. Області використання транзисторів. Особливості характеристик транзисторів різних типів.

4. Скінчені автомати. Синхронні і асинхронні СА. Особливості і етапи проектування. Приклад.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №13

1.

Знайти покази ватметра, включеного за заданою схемою. Напруга на вході кола . Параметри кола: ; ; ; .

2. Реалізувати програму видачі імпульсу на виході d0 порту D частоти 1 кГц зі скважністю 0.5.

3. Принципи цифрової обробки сигналів. Оцінка кількісних мір інформації. Властивості ентропії.

4. Каскадні підсилювачі та їх особливості. Властивості каскадних підсилювачів.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет № 14

1. Розрахувати активну і реактивну потужності, споживані компенсаційним пристроєм паралельного інвертора струму. Компенсаційний пристрій виконаний на основі зворотного керованого випрямляча. Вихідні дані: