Білети для державного іспиту з напрямку “Електроніка”, страница 5

2. Текстовий режим. Скласти програму виведення на екран таблиці функцій при довільно заданих параметрах   

3. Напівпровідникові діоди. Типи. Характеристики. Приклади діодів. Області використання.

4. Двійкова арифметика. Виконання арифметичних операцій над двійковими числами.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №19

1. Дві котушки з’єднані послідовно і підключені до джерела синусоїдальної напруги . При зустрічному включенні котушок струм в колі дорівнює 2 А, а споживана потужність 120 Вт. При узгодженому включенні струм в колі 1,2 А. Визначити взаємну індуктивність котушок.

2. Варіант кодового замка.

3. Взаємозв’язок між спектральною щільністю та кореляційною функцією. Використання спектрально – кореляційних характеристик.                

4. Генератори синусоїдальних коливань на транзисторах і ОП. Схеми, робота, характеристики.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №20

1. Розрахувати Г-подібний індуктивно-ємнісний фільтр для керованого трифазного мостового випрямляча з такими даними: середнє значення випрямленої напруги: ; максимальний опір навантаження:  Ом; частота мережі живлення: f = 50 Гц; режим роботи випрямляча з безперервним струмом; коефіцієнт пульсації напруги на виході випрямляча: Кп' = 30%; коефіцієнт пульсації напруги на навантаженні: Kп'' = 3%.

2. Текстовий режим. Для однофазного послідовного інвертору струму розрахувати осцилограми постійного струму у ланцюгу живлення , змінного струму в навантаженні  та напруги на конденсаторі  . Математична модель інвертора має вигляд

;     .

Параметри схеми =220 В; =0,5 Ом;  =0,15 Гн; С=500 мкФ; =28 Ом; =0,01 Гн. Початкові дані при t=0: =8 А; = С. Перемикаючі функції Р1 та Р2 визначаються таким чином: SN1:=Sin(314t);     Р1:=0;   If SN1>0 Then  Р1:=1; P2:=1- Р1.

3. Діоди спеціального призначення (варікапи, тензодіоди, імпульсні діоди). Пояснити принцип роботи. Привести характеристики і параметри. Навести приклади їх використання.

4. Функції алгебри логіки та способи їх завдання.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №21

1. До конденсатора ємністю , зарядженого до напруги , підключається через опір незаряджений конденсатор вдвічі меншої ємності .

1) Визначити закони зміни напруги на кожному з конденсаторів.

2) Знайти енергію, що виділяється в опорі R в процесі перерозподілу зарядів. Чи залежить ця енергія від величини опору R?

2. Число у межах 0¸99, яке подається на порт D (d0¸d7), перетворити в двійково-десятковий код і результат вивести на порт В.

3. Схеми ключових генераторів. Мультивібратори на ОП.

4. Малопотужні випрямлячі. Схеми. Особливості роботи на R, RC, RL – навантаження.

Голова комісії

д.т.н. проф.                                                                В. М. Рябенький

Члени комісії

к.т.н. доц.                                                                   О. К. Жук

к.ф.-м.н. доц.                                                             В. М. Іванов

ст. викладач                                                               І. М. Сидорика

Міністерство освіти і науки України

Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова

Спеціальність 06.09 08 03 “Електронні системи”

Державний іспит з напрямку 06.09 “Електроніка”

Білет №22

1. Визначити максимальне і мінімальне значення струму навантаження, амплітуду струму навантаження і коефіцієнт пульсації вихідної напруги в нереверсивному ШІП 1 типу (з повністю керованим послідовним ключем і дроселем в нулі навантаження), (Тн/T=0.25=Tе/T; f=2000Гц; ;; E/=0.5=/;).

2. Текстовий режим. Скласти програму по розрахунку 100 значень наведеної нижче формули. Параметри взяти довільні. Дані розрахунків ,  вивести на екран у вигляді таблиці через кожні 10 розрахунків. Вивести на екран назву розрахунку, прізвище студента, номер групи.