Держава і право Стародавньої Греції. Виникнення і періодизація держави, страница 6

Афінська судова система відрізнялася складною градацією за видами злочинів. Деякі судові повноваження зберігав за собою ареопаг. Він розглядав кримінальні справи, пов'язані з вбивством. При цьому головою був архонт базилевс. Інколи еклексія доручала ареопагу розглядати справи про державні злочини. Чотири колегії ефетів розглядали справи про не умисні вбивства.

Розбій, крадіжка, злочини, пов'язані з насильницьким присвоєнням майна входили в компетенцію колегії одинадцята. Суд діететів, у якості третейського, розглядав крупні цивільно-правові спори, а колегія сорока - дрібні. :

 8.Афінська армія.

Представляла собою всезагальне ополчення вільних громадянку у віці від 18 до 50 років. Народні збори визначали мобілізаційні віки, кожна філа виділяла гоплітів (тяжкоозброєних воїнів), а також коників і легкоозброєних піхотинців. У віці від 18 до 20 років існувало обов'язкове проходження воєнної підготовки. Поліцейські функції із-за недовіри політичних угрупувань один одному були покладені на рабів - токсотів.

Таким чином, афінська демократія V - IV століть була чітко організованою системою, побудованої на принципах виборності, колегіального керівництва і підзвітності посадових осіб.

ІІІ питання.

Виникнення цього державного утворення пов'язують з завоюванням у ХІІ –ХІ стст. до н.е. дорійцями дванадцяти ахейських общин, які проживали у області Лаконіка на півострові Пелопонес. У результаті союзу, укладеного між переможцями і переможними, створилася єдина спартанська община, де спільно правлячі династії продовжували вести свою генеалогію. У VIII - VII ст.ст. до н.е. ця община поработила населення сусідньої області - Месенія, земля, яка стала спільною власністю спартанців, а населення державними рабами (ілотами).

Вважається, що соціально-політичне устройство Спарти було оформлене ретрою (договором), який був складений легендарним законодавцем Лікургом у VII ст. до н.е. а остаточно лікургів лад затвердився у Спарті через століття.

Особливістю спартанського суспільного ладу являється тривале зберігання первіснообщинних пережитків. Пануючий прошарок, який користувався всіма політичними правами, склали спартіати, забезпечені земельними ділянками (клерами) разом з ілотами які проживали на них. Клери були рівними, неподільними і невідчуджуючими, їх заборонялося продавати, заповідати і дарувати.    

Місто спартіатів складався з 5 поселень і був своєрідним воєнним табором, їхні діти з 7 років знаходилися на державному вихованню у спеціальних школах. Педаноми - державні посадові особи розвивали у юних спартіатів необхідні для воєнної справи навики до 20 років. Потім до 60 років всі спартіати повинні були нести воєнну службу. Мужчини об'єднувалися у вікові союзи, жінки не обтяжені клопотами сімейного осередку, займалися саморозвитком особистості. Шлюб у Спарті був умовним. Дозволялося мати дві дружини, ділити дружину з другом, декілька братів могли мати загальну дружину. Відчуття ревнощі, за Лікургом, вважалося, невартим спартіата. Для визначення рівності спартіати брали участь у суспільних трапезах - сісітіях, носили однаковий одяг і користувалися однаковою зброєю.

Особисто вільними, але політичне неправоздатними були періеки - жителі віддалених від центру гірських районів. Вони знаходилися під наглядом посадових осіб - гармостів, мали майнові права, не могли бути страчені без суду. Періеки займалися торгівлею і ремеслом, але притягалися також у випадку значних боїв в армію у якості тяжкоозброєнних воїнів. У положенні державних рабів були ілоти - представники переможних племен. Вини обробляли ділянки спартіатів і віддавали у вигляді оброку 50% врожаю з землі, яка знаходилася у їхньому особистому користуванні. Інша частина врожаю була власністю ілота. З метою утримання у повинності, спартіати щорічно оголошували ілотам "війни" і здійснювали їх масові вбивства.

Державний лад Спарти являє собою приклад рабовласницької аристократії. На чолі держави стояли по одному представнику ахейської і. дорійської династії - 2 архагети, влада яких була спадковою, але не міцною. У результаті того, що кожних 8 років проводилося гадання по зірках архагетів могли придати судові або усунути з посади, зміщення могли проводитися і без витікання строку.